GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een Zuiderzee-roman!.... Als we deze woord-combinatie zien, eigenlijk altijd als er sprake is van de Zuiderzee, jdenken we aan het grootsche werk van bedijking en bemaling, dat de bewonderende belangstelling der heele wereld trekt.Een Zuiderzee-roman zal zijn een roman over het Zuiderzeewe ...

15 september 1933
De Reformatie
C. T.
D.
2893 woorden
Klacht en Bede.

Klacht en Bede.

Psalm vier is een avondlied, gelijk Psalm drie een morgenzang genaamd mag worden.Het blijkt, dat de dag, die met een psalm was begonnen, en nu met een psalm wordt besloten, een "bange dag voor David ïs jeweest.David was niet meer in eere en macht, maar vlucht als een balling voor zi ...

1 september 1933
De Reformatie
D.
989 woorden
Hoe groot is Uw goed.

Hoe groot is Uw goed.

Een uitroep van bewondering, van aanbidding, uit den mond van een door God begenadigde van den ouden dag. Bewondering en aanbidding vai» de grootheid van Gods trouw en goedheid, betoond in de uitredding uit een groot gevaar.Uit een groot gevaar!Want het volk, welks God d© Heere is, ...

28 juli 1933
De Reformatie
D.
1078 woorden
Verkiezingstroost.

Verkiezingstroost.

Met verwondering en aanbidding leest ge telkens in de H. Schrift d© aangrijpende tegenstelling tusschen wat God is en doet voor Zijn volk^ en wat dat volk is en doet voor Hem.Dat volk bederft zijti weg voor Gods aangezicht, ïiiet éénmaal, maar altoos weer.Zelfs na ontvangen genade s ...

21 juli 1933
De Reformatie
D.
920 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Dorsten. Dorsten! Wat dat is? Vraag het den Oosterling, dié; ''6tidér bVahdeftd heete zonnestralen, zijn hope op water aan den avond van een' gloeienden dag ziet vervliegen, een fata morgana — een'bedriegelijk beeld der fantasie!Vraag het den gewonden ...

14 juli 1933
De Reformatie
D.
810 woorden
Jezus ontvangt de zondaars!

Jezus ontvangt de zondaars!

Deze ontvangt de zondaars, en ©et met hen! Dit is het getuigenis, dat de Parizeen en Schriftgeleerden van Jezus gaven, toen Hij goeddoende het land doorging, 2ijn prediking door teekenen en wonderen bekrachtigend.Dit getuigenis had niet ten doel den Heere Jezus te eeren, maar veeleer om ee ...

28 oktober 1932
De Reformatie
D.
709 woorden
Het brandende Braambosch.

Het brandende Braambosch.

In bovenstaande woorden wordt de roeping van Mozes ons medegedeeld.Ze had plaats onder zeer bijzondere omstandigheden.Terwijl Mozes de kudde hoedt in de woestijn achter Horeb, wordt zijn aandacht getrokken door ©en vuur.Nader gekomen bemerkt hij, dat het een braambosch is, 'n ...

21 oktober 1932
De Reformatie
D.
738 woorden
Vragen en zoeken.

Vragen en zoeken.

Hier hebt ge een vermaning van den Oud-Testamentischen zanger, die wel altoos voor onzen geest mag staan.Want er is geen dag in ons leven, waarop wij niet zouden behoeven goddelijk hulpbetoon en de ervaring van Zijn kracht.Maar thans toch in 't bijzonder. Vraagt naar den Héére! Den ...

14 oktober 1932
De Reformatie
D.
718 woorden
Van Simon gezien.

Van Simon gezien.

De Heere is waarlijk opgestaan!Dat is het blijde Evangelie van Paschen, dat wij weer beluisteren mochten.Waarlijk opgestaan uit de dooden, Hij, Die voor zondaren stierf op Golgotha.Hij heeft alzoo betoond te zijn de Z.oon van. God, Die door den doiod niet kon gehouden worden, ...

1 april 1932
De Reformatie
D.
768 woorden
Opgestaan.

Opgestaan.

Paschen. Het Paaschfeest is 'c meest blijde feest onder de christelijke vierdagen.De Heere is waarlijk opgestaan!Dat is de blijde Paaschjubel, die, schoon voor het eerst aangeheven in den avond, niet als 'n avondlied mag wegsterven in de verte, maar a ...

25 maart 1932
De Reformatie
D.
764 woorden
van 4