GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Houd m gedacbtenis.

Houd m gedacbtenis.

Er gaat in deze liefelijke voorjaarsdagen levenslied op uit de natuur. eenHet vogelenheir ontwaakt en schalt weer zijn lenteliederen uit.In de weiden dartelt weer het jonge leven.Het teere groen aan boom en struik, de zwellende knoppen en de bottexide bladeren, de ontluikende ...

13 april 1934
De Reformatie
D.
656 woorden
Jezus zien en verblijd worden.

Jezus zien en verblijd worden.

Welk €en verandering greep er bij de Jongeren plaats op dien grooten dag van Paschen op welken zij den Heere wederz a g e n.Eerst leest ge: „als het dan avond geworden was op dien eersten dag der week, .en als d e deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vreeze der ...

20 april 1934
De Reformatie
D.
1019 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

(Prof. Dr J. Wille, Taalbederf door de School van Kollewijn, Amsterdam, Paris, 1935.)Hioe! met een gaazenschacht, gegrepen in de vingeren, Beveelt ge aan 't vluchtig woord: Rust op dees broze stof!De spreker ging voorbij; zijn adem is gebleven: Hdj stierf; zijn adem leeft, zijn ziel ...

11 oktober 1935
De Reformatie
D.
1691 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk. I. J Htet woord dat boven deze aanteekeningen staat llaatst ons door beurtelings zich uitzettende en (ikrimpiende beteekenisgrenzen voor eigenaardige loeilijkheden.Oorspronkelijk en wezenlijk schoon en scherpe mli ...

10 januari 1936
De Reformatie
D.
2003 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk II. (Christelijk onderwijs.) Iln een vorig artikel werd de meening uitgebroken dat de term „Christelijk" deels door zijn loote elasticiteit, deels door wederrechtelijke toegening van anti-C ...

17 januari 1936
De Reformatie
D.
2531 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk. III. (Christelijke litteratuur.) In twee voorafgaande artikelen vroegen we aandacht voor de kernbeteekenis van het woord „Christelijk" en voor het gevaar, gelegen in een al te gemakkelijk ...

24 januari 1936
De Reformatie
D.
1953 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Naturalistische elementen in „Bartje". I. Dat deze roman (schoon aan het Christendom niet vreemd) Christelijk, dat wil zeggen Schriftuurlijk, zou zijn, is een waan, die voor den Calvinist bij nauwer toezien spoedig vervliegt, i) Iets ...

27 maart 1936
De Reformatie
D.
925 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Naturalistische elementen in „Bartje”. II. In een vorig arLikel zagen we verband tusschen de o.i. on-Schriftuurlijke tendenz van dezen roman en de tot naturalisme voerende litteraire theorie, waardoor zijn auteur zich een eind weegs ...

3 april 1936
De Reformatie
D.
1531 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. I. Het jongste April-nummer van Opwaartsche Wegen bevat een artikel van één zijner Redacteuren onder den welmeenenden titel: „Bezint... eer gij verder gaat" en gericht tegen een opstel over ..Ch ...

26 juni 1936
De Reformatie
D.
2139 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. II. In dit en ©en volgend artilcel willen we eenk gedichten bestudeeren volgens eerder gmoem^j gezichtspunten. Pögenid bet Woord van God, waarvan geen appèl mogelijk is, de centrale plaats fe ge ...

3 juli 1936
De Reformatie
D.
1596 woorden
van 4