GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

273 resultaten
Filteren
van 28
DE ADMINISTRATIE.
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Sneek A, G. Wielenga, te Katwijk a/d Rijn. — Murmerwoude (Fr.), J. van Haeringen Kz., te Genderen. — Zuidbroek, A. S. Schaafsma, te Boornbergum c. a.AANGENOMEN: Brussel, J. H. M. G. Wolf, te Maasland. — Fijnaart en Heiningen, ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
322 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerée Kerken. BEROEPEN : Marken en Winsum (Fr.), J. P. Klaarhamer, cand. te Utrecht. — Vianen a/d Lek, W. Ringnalda, te Haarlem C. — Assen, R. J. van der Veen, te Goes. — Onstwedde, N. G. Kerssies, cand. te Wetsinge Sauwert. — Staphorst, C. J. Bos, te Opein ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
280 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Rotterdam A, W. H. Gispen W.Hz., te Breukelen. — Arnemuiden (Walch.), F. W. J. Wolf, te Lopik. — Schiedam, D. Ringnalda, te Oudshoorn. — Dederasvaart, Fokkens, te Stadskanaal.AANGENOMEN: Vreeswijk, H. Buitenhuis, teZaltbommel. ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
277 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Onze lezers treffen in dit blad het vervolg aan van ons jubileumnummer, zooals we beloofd hebben.Volgende week hopen wij het vervolg te geven vaa de redevoeringen welke op den Schooldag gehouden zijn. We hebben nog even overwogen een kort samenvattend verslag van deze redevoeringen te geve ...

De Reformatie
REDACTIE.
DE ADMINISTRATIE.
174 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Den laatsten tijd gingen de meeste bladen over tot het innen der abonnementsgelden bij vooruitbetaling. Thans moeten wij ook tot dezen maatregel besluiten. Wij zullen hem echter niet opeens, maar geleidelijk doorvoeren. Vandaar, dat onze abonnementskwitantiën over liet loophidc kwartaal, dat ^o J ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
123 woorden
AAN ONZE ABONNÉ’S, die tot beden

AAN ONZE ABONNÉ’S, die tot beden

AAN ONZE ABONNÉ’S, die tot beden ons Mad door bemiddeling van een Postdirecteur ontvingen, wordt bennis gegeven, dat met lo. Juli a. s. een Kon. Besluit in werking treedt, waarbij de levering van dagbladen door de Postkantoren ALLEEN TEGEN VOORUITBETALING geschiedt. Teneinde van eene geregelde to ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
99 woorden
De Administratie van, De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van, De Heraut” Amsterdam.

Onder - vriendelijke dankbetuiging aan zoovele geabonneerden die ons de verschuldigde abonnementsgelden ovey het af geloof en k^vartaal reeds toezonden, nemen wij de vrijheid, hen, die dit nog niet deden, beleefd te verzoeken zulks alsnog tlitci*lifk den aOs*en dezer te doen en hun postwissel te ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
94 woorden
De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

Onder vriendelijke dankbetuiging aan zoovele geabonneerden die ons de verschuldigde abonitementsgelden over lut af geloof en kwartaal reeds toezonden, 7temen wij de vrijheid, hen, die dit nog niet deden, beleefd te verzoeken zulks alsnog uiter-Ijjk €len aOsten dezer te doen en hun postivissel te ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
93 woorden
De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

Onder vriendelijke dankbetuiging aan zoovele geabonneerden die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nemen wij de vrijheid, hen, die dit nog niet deden, beleefd te verzoeken zulks alsnog tllter-Uik den 180s*en dezer te doen en hun postwissel te adres ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
93 woorden
De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

Onder vriendelijke dankbetuiging aan zoovele geabonneerden die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nemen wij de vrijheid, hen, die dit nog niet deden, beleefd te verzoeken zulks alsnog uiterlijk «len sisten dezer te doen en hun postwissel te adress ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
93 woorden
van 28