GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

273 resultaten
Filteren
van 28
DE ADMINISTRATIE.
AAN ONZE ABONNÉ’S, die tot beden

AAN ONZE ABONNÉ’S, die tot beden

AAN ONZE ABONNÉ’S, die tot beden ons Mad door bemiddeling van een Postdirecteur ontvingen, wordt bennis gegeven, dat met lo. Juli a. s. een Kon. Besluit in werking treedt, waarbij de levering van dagbladen door de Postkantoren ALLEEN TEGEN VOORUITBETALING geschiedt. Teneinde van eene geregelde to ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
99 woorden
Geaboiineerden op DE HERAUT wordt

Geaboiineerden op DE HERAUT wordt

beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het ^de kwartaal, geëindigd 31 Dec. 1897, ten bedrage van f 1.2 O, ons per postwissel over te maken.Op ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden.Amsterdam, Jan. 1898. ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
35 woorden
Geahonneerden op DE HERAUT wordt

Geahonneerden op DE HERAUT wordt

beleefd ven^ocht, de abonnementsgelden over liet 4de kwartaal, geëindigd 31 Dec. 1897, ten bedrage van f 1.20, ons fer postivissel over te maken.Of ontvangst van den fostivissel ivordt den afzender daarvan bericht gezonden.Amsterdam, Jan. 1898. ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
35 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Rotterdam A, W. H. Gispen W.Hz., te Breukelen. — Arnemuiden (Walch.), F. W. J. Wolf, te Lopik. — Schiedam, D. Ringnalda, te Oudshoorn. — Dederasvaart, Fokkens, te Stadskanaal.AANGENOMEN: Vreeswijk, H. Buitenhuis, teZaltbommel. ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
277 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerée Kerken. BEROEPEN : Marken en Winsum (Fr.), J. P. Klaarhamer, cand. te Utrecht. — Vianen a/d Lek, W. Ringnalda, te Haarlem C. — Assen, R. J. van der Veen, te Goes. — Onstwedde, N. G. Kerssies, cand. te Wetsinge Sauwert. — Staphorst, C. J. Bos, te Opein ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
280 woorden
Onder vriendelijke dankbetuiging

Onder vriendelijke dankbetuiging

aan zoovele geabonneerden die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nemen zvij de vrijheid, heti, die dit nog niet deden, beleefd te verzoeken zulks alsnog vOÓl* ©f ©j» den S©s*eM deaer te doen.De abojinementsprijs ƒ 1.30 per kwartaal. is voor ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
60 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Sneek A, G. Wielenga, te Katwijk a/d Rijn. — Murmerwoude (Fr.), J. van Haeringen Kz., te Genderen. — Zuidbroek, A. S. Schaafsma, te Boornbergum c. a.AANGENOMEN: Brussel, J. H. M. G. Wolf, te Maasland. — Fijnaart en Heiningen, ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
322 woorden
Onder vriendelijke dankbetuiging

Onder vriendelijke dankbetuiging

aan zoovele geabonneerden die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, netnen wij de vrijheid, hen, die dit nog niet deden, beleefd te verzoeken zulks alsnog VÓÓI* of op den aOsten dczer te doen.De abonnementsprijs ƒ JI.ISO per kwartaal. is voor ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
72 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT wordt

Geabonneerden op DE HERAUT wordt

beleefd verzocht, de aboftnementsgelden over 'het kwartaal, eindigende 30 Sept. e. k., ten bedrage van f 1.2 O, per postwissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aan De Administratie van „De Heraut" Amsterdam. op ontvangst van den postwissel wor ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
45 woorden
De Administratie van „De Heraut"  Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut" Amsterdam.

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 30 Sept. l. /., ten bedrage van f 1.2 O, per postwissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aanop ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden. ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
44 woorden
van 28