GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

273 resultaten
Filteren
van 28
DE ADMINISTRATIE.
- INBINDEN VAN JAARGANGEN.

- INBINDEN VAN JAARGANGEN.

— INBINDEN VAN JAARGANGEN. Voor het inbinden van jaargangen van „De Reformatie" verwijzen wij onze abonnees naar de advertentie vaji den heer Js van Kuyk te Scheveningen, welke regelmatig in ons blad wordt opgenomen. ...

De Reformatie
DE ADMINISTRATIE.
33 woorden
Ouder vriendelijke dankbetuiging

Ouder vriendelijke dankbetuiging

Onder vriendelijke dankbetuiging aan zoovele geabonneerden die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het / afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nemen / wij de vrijheid, hen, die dit nog niet deden, / beleefd te verzoeken zulks alsnog VÓÓP of op den ; 90!»ten dezer te doen en hun postwissel ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
74 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT wordt

Geabonneerden op DE HERAUT wordt

beleefd verzocht, de aboftnementsgelden over 'het kwartaal, eindigende 30 Sept. e. k., ten bedrage van f 1.2 O, per postwissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aan De Administratie van „De Heraut" Amsterdam. op ontvangst van den postwissel wor ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
45 woorden
De Administratie van „De Heraut"  Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut" Amsterdam.

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 30 Sept. l. /., ten bedrage van f 1.2 O, per postwissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aanop ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden. ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
44 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT wordt

Geabonneerden op DE HERAUT wordt

De Admiüistratie van „De Heraat" Amsterdaia.beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 30 Sept. l. /., ten bedrage van f 1.2 O, per postwissel over te maken, welken men gelieve te. adresseeren aanop ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan ber ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
48 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Geabmneerden op DB HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 31 Maart, ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken, welken men gelieve te adresseer en aanDe abonnententspr^s van De ^Heraut is f ft.SO per kwartaal.Na ontvangst van den ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
54 woorden
De Administratie van „De Heraut”. Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”. Amsterdam.

Onder vriendelijke dankbetutging aan zoovele geabonneerden die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nemen wij de vrijheid, /ten, die dit nog niet deden, beleefd te verzoeken zulks alsnog ulter-IQk dea Sisten deaser te dotn hun postwissel te adressee ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
62 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Met vriendelij ken dank ami zoovele geabonneerden, die ons de verschuldigde abonnementsgelden over hef afgelaopen kwartaal reeds toezonden, nemen wij de vrijheid hen, die dit nog niet deden, te verzoeken, zulks alsnog w\\w\\\\i den 20sten dezer te doen en hun postwissel te adresseeren aanD ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
68 woorden
Met vriendelijken dank

Met vriendelijken dank

Met vriendeüjken dank aan zoovele geabonneerden, die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nenun wij de vrijheid hun, die dit nog niet deden, te verzoeken, sulks alsnog uïterliik den 20sten dezer ie doen en hun postwissel te adresseeren aan ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
72 woorden
De Administratie van „De Heraud” Amsterdam.

De Administratie van „De Heraud” Amsterdam.

Geahonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 30 Juni j.L, ten bedrage van f 1.20, per postwissel maken, over te welken men gelieve te adresseeren aanInteekenaren op het premièwerk D£ GE-MEENE GRATIE, die het daarvoor verschuldigde dri ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
72 woorden
van 28