GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

273 resultaten
Filteren
van 28
DE ADMINISTRATIE.
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Onze lezers treffen in dit blad het vervolg aan van ons jubileumnummer, zooals we beloofd hebben.Volgende week hopen wij het vervolg te geven vaa de redevoeringen welke op den Schooldag gehouden zijn. We hebben nog even overwogen een kort samenvattend verslag van deze redevoeringen te geve ...

De Reformatie
REDACTIE.
DE ADMINISTRATIE.
174 woorden
- INBINDEN VAN JAARGANGEN.

- INBINDEN VAN JAARGANGEN.

— INBINDEN VAN JAARGANGEN. Voor het inbinden van jaargangen van „De Reformatie" verwijzen wij onze abonnees naar de advertentie vaji den heer Js van Kuyk te Scheveningen, welke regelmatig in ons blad wordt opgenomen. ...

De Reformatie
DE ADMINISTRATIE.
33 woorden
ADRESVERANDERINGEN.

ADRESVERANDERINGEN.

Mogen we onzen abonné's vriendelijk verzoeken, hun adresveranderingen tijdig in te zenden? Wanneer deze na Woensdagmorgen in ons bezit komen, kan de adresband van diezelfde week niet meer veranderd worden, en bestaat er groote kans, dat het nummer niet (of niet tijdig) in het bezit van den geadre ...

De Reformatie
DE ADMINISTRATIE.
50 woorden
ADRESVERANDERINGEN.

ADRESVERANDERINGEN.

Mogen we onzen abonné's vriendelijk verzoeken, hun adresveranderingen tijdig in te zenden? Wanneer deze na Woensdagmorgen in ons bezit komen, kan de adresband van diezelfde week niet meer veranderd worden, en bestaat er groote kans, dat het niunmer niet (of niet tijdig) in het bezit van den geadr ...

De Reformatie
DE ADMINISTRATIE.
50 woorden
ADRESVERANDERINGEN.

ADRESVERANDERINGEN.

Mogen we onzen abonné's vriendelijk verzoeken, hun adresveranderingen tijdig in te zenden? Wanneer deze na Woensdagmorgen in ons bezit komen, kan de adresband van diezelfde week niet meer veranderd worden, en bestaat er groote kans, dat het nummer niet (of niet tijdig) in het bezit van den geadre ...

De Reformatie
DE ADMINISTRATIE.
50 woorden
Correspondentie

Correspondentie

ADRESVERANDERINGEN. Mogen we onzen abonné's vriendelijk verzoeken, hun adresveranderingen tijdig in te zenden? Wanneer deze na Woensdagmorgen in ons bezit komen, kan de adresband van diezelfde week niet meer veranderd worden, en bestaat er groote kans, dat het numm ...

De Reformatie
DE ADMINISTRATIE.
51 woorden
in  verband met de kerstdagen

in verband met de kerstdagen

In verband met de Kerstdagen en Nieuwjaar verschijnen de beide e.v. nummers van ons biad een dag vroeger.Ad trertentiën moeten uiterlijk Woensdagsmorgens in ons bezit zijn. ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
29 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Met vriendelij ken dank aan zoovele geabonneerden, die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het vierde kwartaal ipi$ reeds toezonden, nemen wij de vrijheid hun, die dit nog niet deden, te verzoeken, zulks alsnog uiterlijk 15 Oct. a.s. te doen en. hun postwissel te adresseeren aanDe ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
66 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Met vriendelij ken dank aan zoovele geabonneerden, die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het derde kwartaal 1919 reeds toezonden, nemen wij de vrijheid hun, die dit nog niet deden, te verzoeken, zulks alsnog uiterlijk 15 Juli a.s. te doen en hun postwissel te adresseeren aanDe ab ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
66 woorden
„De Administratie van Heraut” Amsterdam.

„De Administratie van Heraut” Amsterdam.

De abonnements-kwitantiën over het derde kwartaal /< ? /< ? , dat i Juli is aangevangen, zullen in den loop der maand Juli worden aang e-boden.Onzen abonné's, die ons steeds zoo getrouw hun postzvissel zenden, verzoeken wij beleefd ons thans te willen doen toekomen de abon nementsgel ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
73 woorden
van 28