GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

273 resultaten
Filteren
van 28
DE ADMINISTRATIE.
Correspondentie

Correspondentie

ADRESVERANDERINGEN. Mogen we onzen abonné's vriendelijk verzoeken, hun adresveranderingen tijdig in te zenden? Wanneer deze na Woensdagmorgen in ons bezit komen, kan de adresband van diezelfde week niet meer veranderd worden, en bestaat er groote kans, dat het numm ...

De Reformatie
DE ADMINISTRATIE.
51 woorden
ADRESVERANDERINGEN.

ADRESVERANDERINGEN.

Mogen we onzen abonné's vriendelijk verzoeken, hun adresveranderingen tijdig in te zenden? Wanneer deze na Woensdagmorgen in ons bezit komen, kan de adresband van diezelfde week niet meer veranderd worden, en bestaat er groote kans, dat het nummer niet (of niet tijdig) in het bezit van den geadre ...

De Reformatie
DE ADMINISTRATIE.
50 woorden
ADRESVERANDERINGEN.

ADRESVERANDERINGEN.

Mogen we onzen abonné's vriendelijk verzoeken, hun adresveranderingen tijdig in te zenden? Wanneer deze na Woensdagmorgen in ons bezit komen, kan de adresband van diezelfde week niet meer veranderd worden, en bestaat er groote kans, dat het nummer niet (of niet tijdig) in het bezit van den geadre ...

De Reformatie
DE ADMINISTRATIE.
50 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Onze lezers treffen in dit blad het vervolg aan van ons jubileumnummer, zooals we beloofd hebben.Volgende week hopen wij het vervolg te geven vaa de redevoeringen welke op den Schooldag gehouden zijn. We hebben nog even overwogen een kort samenvattend verslag van deze redevoeringen te geve ...

De Reformatie
REDACTIE.
DE ADMINISTRATIE.
174 woorden
ADRESVERANDERINGEN.

ADRESVERANDERINGEN.

Mogen we onzen abonné's vriendelijk verzoeken, hun adresveranderingen tijdig in te zenden? Wanneer deze na Woensdagmorgen in ons bezit komen, kan de adresband van diezelfde week niet meer veranderd worden, en bestaat er groote kans, dat het niunmer niet (of niet tijdig) in het bezit van den geadr ...

De Reformatie
DE ADMINISTRATIE.
50 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 31 Dec. a. s., ten bedrage van f 1.20, per postivissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aanDe Administratie van „De Heraut" Amsterdam.op ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan beric ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
44 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT

Geabonneerden op DE HERAUT

Geabonneerden op DE HERAUT l wordt eleefd verzocht, de abonnementsgelden over et kwartaal, geëindigd 31 Dec. 1898, ten edrage van f 1.2 O, per postwissel over te aken, welken men gelieve te adresseeren aan De Administratie van „De Heraut" Amsterdam. op ontvan ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
51 woorden
De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

Onder vriendelijke dankbetuiging aan zoovele geabonneerden die ons e verschuldigde abonnementsgelden over het fgeloopen kivartaal reeds toezonden, nemen ij de vrijheid, hen, die dit nog niet deden, eleefd te verzoeken zulks alsnog vóót* l* O]» dei» aOsten «IcKcr te doen en im postivissel te adres ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
74 woorden
De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

Geabonfieerden op DE HE RA UT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 31 Maart e.k., ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken, zvelken men gelieve te adresseeren aanDe Administratie van „De Heraut" Amsterdam.op ontvangst van den postwis ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
52 woorden
Geaboiineerden op DE HERAUT wordt

Geaboiineerden op DE HERAUT wordt

beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het ^de kwartaal, geëindigd 31 Dec. 1897, ten bedrage van f 1.2 O, ons per postwissel over te maken.Op ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden.Amsterdam, Jan. 1898. ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
35 woorden
van 28