GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
Dienst der gebeden.

Dienst der gebeden.

Aan de beurt van beantwoording is nu een vraag van een onzer lezers, rakende den dienst der gebeden. D'éze: „Als er in onze kerkediensten voor onze Koningin en het V^orstelijk Huis gebeden wordt, zou 'a dan daarbij ook durven bidden voor behouden thuiskomst der Koninklijke familie, als deze op Zo ...

De Reformatie
F.
958 woorden
Geestelijke verlatingen.

Geestelijke verlatingen.

Onze lezer J. te E. schrijft me: „Mag ik U een nadere verklaring vragen van hetgeen U geschreven hebt in Nr. 2 van den loopenden Jaargang? U hebt het daar over Geestelijke Verlatingen, en U maakt daar onderscheid tusschen verlatingen om onzer zonden wil, en om ons te beproeven in ons geloo ...

De Reformatie
F.
893 woorden
Het Spel.

Het Spel.

(Slot.) Ook het spel brengt ons m - aanrafemg met het groote en altóós actueèle vraagsFuk van de verhouding, waarin wij, christenen, ons, te.stellen hebben tot de lieden der wereld.Er zijn spelen —'ik denk b.v. aiah'k'ëgél-, 'voetbal-, termis-en .korfbalspel ...

De Reformatie
FERNHOUT
F.
1024 woorden
Bondsbreuke.

Bondsbreuke.

Br. P. V. V. te Z., die met instemming las, wat in deze rubriek onlangs geschreven werd, over de hoop, die geloovige ouders, opi grond van Gods Verbond mogen hebben voor hun vroeggestorveu kinderen, heeft moeite daarmee te rijmen het feit, dat tal van kinderen van geloovige ouders, die in leven b ...

De Reformatie
F.
1414 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Hebbenwein 1 Sam. 16:2 meteen geval van n o o d 1 e u g e n te doen, dat God 'dl e Heere zelf dekte met Z ij n gezag? Zóó luidt een der vragen die in deze rubriek reeds eenigen tijd op antwoord wachten. Tenminste als ik haar rekenen mag tot die wier beantwoording hier thuis hoort.De ...

De Reformatie
F.
1118 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

„Komt ieder geloovige vóór zijn dood tot verzekerdheid van zijn genadestaat ? "De vraag is geen onbekende voor wien de belangstelling in de dingen des geestelijken levens niet vreemd is. Waar een kring van geloovigen bijeen is, en het genadewerk Gods in de zielen der zijnen onderwerp is va ...

De Reformatie
F.
1817 woorden
Het gebed om den kinderzegen.

Het gebed om den kinderzegen.

„Is het de plicht van gehuwden, om den kinderzegen te bidden? " vraagt een onzer lezers.Als ik me met een baaidigheidje van deze vraag wilde afmaken, zon ik kunnen volstaan met de wedervraag: Sedert wanneer het onder ons gewoonte is, onderzoek te doen naar onzen plicht om van onzen God te ...

De Reformatie
F.
1110 woorden
Nog eens: Geloofsverzekerdheid.

Nog eens: Geloofsverzekerdheid.

Naar aanleiding van het antwoord, dat ik in het nummer van 7 Nov. gaf op de vraag, of ieder geloovige vóór zijn dood tot verzekerdheid van zijn genadestaat komt, ontving ik een drietal brieven met bedenkingen en met nieuwe vragen, die me noodzaken nog even op dit onderwerp terug te komen.M ...

De Reformatie
F.
1134 woorden
Eet vierde krulswoord onzes Heeren.

Eet vierde krulswoord onzes Heeren.

Me werd verzocht, in deze rubriek te willen beantwoorden een tweetal vragen, die het vierde kruiswoord bij inzender deed oprijzen, en die steUig ook tal van anderen onder onze lezers niet vreemd zullen zijn.Dat vierde kruiswoord onzes Heeren luidt, gelijk men weet: „Eli, Eli, lama sabachta ...

De Reformatie
F.
952 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

VAN DE OUDEN VOOR DE JONGEN. II. Dat de jeugd in die tijden dikwijls niet beleefd was en zich onbehoorlijk gedroeg, blijkt wel uit de vele moeite die gedaan werd, om haar anders te maken. Tegenwoordig valt er ook-over vele kinderen i ...

De Heraut
F.
J. B.
HOOGENBIRK.
1085 woorden
van 15