GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In de Zuid-Iloll. JTw/JSoifif schrijft Ds, Sikkel: Ongetwijfeld ligt ook thans evenals in de dagen waarvan Haggaï spreekt, dè oorzaak van den socialen nood in de schuld tegenover den Heere en zijne kerk, en is geen afwending te wachten dan in den weg. in Haggaï I en in Maleachi 3 aangeweze ...

12 februari 1893
De Heraut
F.
KUYPER.
1413 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

VAN DE OUDEN VOOR DE JONGEN. II. Dat de jeugd in die tijden dikwijls niet beleefd was en zich onbehoorlijk gedroeg, blijkt wel uit de vele moeite die gedaan werd, om haar anders te maken. Tegenwoordig valt er ook-over vele kinderen i ...

23 september 1894
De Heraut
F.
J. B.
HOOGENBIRK.
1085 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Hooggeachte Redactie!Mag ik een' kort berichtje geven, naar aanleiding van het stukje gevolgd op het door DeStandaard overgenomene uit de Zeeuw^ onder het opschrift > Een exodus ? < Zoo dat berichtje luidde is het geen 45, m ...

19 november 1916
De Heraut
F.
438 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeachte Redactie, In uw nummer van 9 Febi-maakt de heer H. Stara eenige opmerkingen olnitrent de regeling van vrijwillige vaste bijdragen, en vraagt dienaangaande ten slotte het oordeel van uwe Redactie.Nu ligt het allerminst in mijn bedoeling, op dit oordeet ook maar eenigszius ...

16 februari 1923
De Reformatie
F.
1396 woorden
Het Spel.

Het Spel.

(Slot.) Ook het spel brengt ons m - aanrafemg met het groote en altóós actueèle vraagsFuk van de verhouding, waarin wij, christenen, ons, te.stellen hebben tot de lieden der wereld.Er zijn spelen —'ik denk b.v. aiah'k'ëgél-, 'voetbal-, termis-en .korfbalspel ...

1 augustus 1924
De Reformatie
FERNHOUT
F.
1024 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Een onzer jonge lezers vraagt me raad in een geval, waarin er velen mèt hem verkeeren.Hij werkt op een groot kantoor met een vrij| talrijk personeel. Op een paar uitzonderingen na is heel dat personeel ongeloovig en lid van deii) Protestantenbond. Op zichzelf reeds een niet begeerlijk mili ...

3 oktober 1924
De Reformatie
F.
981 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

De vragen beginnen los te komen. De post be^ dacht me de laatste paar weken zóó royaal, dat ik voorloopig het spook van werkeloosheid nog niet zal zien dreigen. Maar het gevolg zal wel zijn, dat ik sommige van m'n inzenders wat langer op antwoord zal moeten 'laten wachten dan hun lief is. Wie het ...

7 november 1924
De Reformatie
K. F.
F.
1111 woorden
Bondsbreuke.

Bondsbreuke.

Br. P. V. V. te Z., die met instemming las, wat in deze rubriek onlangs geschreven werd, over de hoop, die geloovige ouders, opi grond van Gods Verbond mogen hebben voor hun vroeggestorveu kinderen, heeft moeite daarmee te rijmen het feit, dat tal van kinderen van geloovige ouders, die in leven b ...

16 januari 1925
De Reformatie
F.
1414 woorden
Nog ééns „vroegdoop”.

Nog ééns „vroegdoop”.

M. B. te M. vraagt, of we, als we den eisch stellesn, dat de D-oop van onze kinderen zoo spoedig m o g e , - lijk moet worden toegediend, consequent, niet evenals de Roomsche Kerk de kinderen onmiddellijk na de geboorte, bij de ouders thuis, of aan, de pastorie, onder getuige van één of méér oude ...

23 januari 1925
De Reformatie
F.
959 woorden
Gebed om volmaaktheid.

Gebed om volmaaktheid.

W. te A. schrijft me het volgende: „Onlangs hoorde ik zeggen: Wat ik 't meest begeer, is een leven, Heer, vlekloos rein, hier op aarde met U." Daar zegt m'n christechart „amen" op. En toch — mogen we bidden om de immers onbereikbare volmaaktheid vóór 't sterven? Zou u daarover eens willen schrijv ...

20 februari 1925
De Reformatie
FERNHOUT.
F.
1562 woorden
van 15