GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeachte Redactie, In uw nummer van 9 Febi-maakt de heer H. Stara eenige opmerkingen olnitrent de regeling van vrijwillige vaste bijdragen, en vraagt dienaangaande ten slotte het oordeel van uwe Redactie.Nu ligt het allerminst in mijn bedoeling, op dit oordeet ook maar eenigszius ...

De Reformatie
F.
1396 woorden
Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Avondmaalsviering en gevoelige genieting.

Tot de vragen die reeds al te lang op een antwoord wachten, beho'Ort ook eene van onzen lezer B. te K. Van den volgenden inhoud: „Het gebeurt, dat men, ook na ernstige zelfbeproeving en voorbereiding, biji de viering van het Heilig Avondmaal geen innerlijke blijdschap smaakt en zich niet tot blij ...

De Reformatie
F.
1310 woorden
Nog ééns „vroegdoop”.

Nog ééns „vroegdoop”.

M. B. te M. vraagt, of we, als we den eisch stellesn, dat de D-oop van onze kinderen zoo spoedig m o g e , - lijk moet worden toegediend, consequent, niet evenals de Roomsche Kerk de kinderen onmiddellijk na de geboorte, bij de ouders thuis, of aan, de pastorie, onder getuige van één of méér oude ...

De Reformatie
F.
959 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Weken en weken lang ontving ik geen vragen. Althans geen vragen, die ik geschikt achtte voor beantwoording in deze rubriek.Doch nü, eindelijk, werd me er een toegezonden, die ik hier gaarne tracht te beantwoorden.Eén — neen, eigenlijk een geheele reeks. Maar die zich toch, omdat ze ...

De Reformatie
F.
1238 woorden
Handwerkjes op Zondag.

Handwerkjes op Zondag.

At weer een vraag over het 4de gebod!Of neen, niet over het 4de gebod.In dat geval zou ik deze verzuchting niet slaken. Niet over het 4de' gebo'd.Want dan zou ze gegolden hebben de heiliging van den D; ag des Heeren, die het hart en de ziel, het begin en het einde is van gebo ...

De Reformatie
F.
638 woorden
Onze houding ten opzichte van Christelijke artsen.

Onze houding ten opzichte van Christelijke artsen.

Over dit onderwerp ontving ik een vraag van een onzer lezers. Omdat het de zaak m.i. op de juiste manier aan de orde stelt, en ook, omdat het reeds verschillende opmerkingen geeft, die ik anders zélf zou willen maken, geef ik 't schrijven waarin ze me gedaan werd hier in zijn geheel een plaats. D ...

De Reformatie
F.
947 woorden
De vertrouwhaarheid van den tekst des Bijbeis.

De vertrouwhaarheid van den tekst des Bijbeis.

Br. A. V. d. W. te T. vraagt me, of het waar is, wat men hem yo'cir de' voeten wierpi, dat de tekst de Heilige Schrift in den loopi der. eeuwen zóó bedorven is, dat hij eigenlijk niet het minste vertrouwen verdient.Om onzen lezer een ten volle overtuigend en bevredigend antwoord te 'geven, ...

De Reformatie
F.
310 woorden
HE pp.

HE pp.

~~ GEESTELIJKE ADVIEZEN. „Hangt de segen van de bediening des Woords voor die haar ontvangen samen met den persoon van den Dienaar, met zijn voordracht en m.et de kwaliteit van de preek f"Zoo luidt — met eenige wijziging, maar die, ook naar Tiet oordeel van den inzender zelf, naar 'k vertr ...

De Reformatie
F.
1743 woorden
Onverhoorde gebeden.

Onverhoorde gebeden.

Dezelfde lezeres vaa wie ik in de laatste twee nrs reeds leenige vragen beantwoordde, vraagt me ten slotte ook nog raad voor een levensmoede, die ten prooi is aan allerlei sombere gedachten, en wel bidt tegen den ban sfaarin hij zich besloten voelt, maar zonder verhooring te vinden. Zei vraagi, h ...

De Reformatie
F.
975 woorden
Gebed om volmaaktheid.

Gebed om volmaaktheid.

W. te A. schrijft me het volgende: „Onlangs hoorde ik zeggen: Wat ik 't meest begeer, is een leven, Heer, vlekloos rein, hier op aarde met U." Daar zegt m'n christechart „amen" op. En toch — mogen we bidden om de immers onbereikbare volmaaktheid vóór 't sterven? Zou u daarover eens willen schrijv ...

De Reformatie
FERNHOUT.
F.
1562 woorden
van 15