GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Ten besluite. (I.) , Verleden week hebben we (bl. 36, vraag H) aangekondigd, te zullen komen tot ons slotartikel. Hier volgt het. De kwesties zouden natuurlijk breedere verhandeling verdienen; maar we hebben nog andere punten op het program.Zien we op den afgelegden weg terug, dan t ...

11 november 1938
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
K. SCHILDER.
G. B.
6109 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Dankbaar en vertrouwend heb ik deze week de acute zorg voor de wekelijksche voorziening in de behoeften van ons blad in vertrouwde handen gegeven, en ben op reis gegaan. Verschillende lezers verzochten me iets te laten hoeren per „Relormatie"-kolommen. Aanvankelijk voelde ik daar weinig voor; per ...

6 januari 1939
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
C. V.
L. DOEKES.
G. B.
6022 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Verbondswraak! (II.) Komen we tlians toe aan het Schriftbewijs, dan willen we uitteraard eerst ons uitspreken over Jeremia 31, het bekende hoofdstuk. We merkten op, dat van gere-; formeerde zijde met betrekking zoowel tot het eind-8 I punt als tot het begin punt de ...

14 oktober 1938
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
5894 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Reisindrukken. (IV.) Over „Jeruzalem" en om.geving. Zooeven ben ik de Missisippi-rivier gepasseerd. Als kind had ik voor dien naam altijd een onbestemden eerbied. En nu ik in het vóór-Missisippi-gedeelte van de route Chicago—Newton (want ik ben op weg naar Pella, d ...

17 maart 1939
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
L. DOEKES.
G. B.
5891 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Hel verbond Goas". (IV.) We eindigden verleden week met de opmerking, dat aan wat prof. Aalders thans als de alleen-gereformeerde opvatting aanwijst, heel wat vastzit. Wel, zoo zeiden we, is het geen „A-dan-wel-B-kwestie", maar ze zit er toch zijdelings aan vast. ...

28 juli 1939
De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
G. B.
5845 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Ultv/endige en inwendige roeping, en gemeene gratie. Weken geleden hebben wij Prol Hepp te woord gestaan over zijn bewering, dat Ds C. Veenhol alweek, en dan zeer zeker „ z a k e 1 ij k ", van de gereformeerde belijdenis. Dat was dan uit hoofde van wat hij had opge ...

2 december 1938
De Reformatie
K. S.
C. GUIJT.
A. JANSE.
K. SCHILDER
G. B.
5803 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Verbondswraak. (III.) [; Wat in Hebr. 12:25 staat, schijnt ons —• ook in de prediking — moeilijk uit te werken of in zijn concrete scherpte te aanvaarden, wanneer men de stoute stelling heeft verdedigd, dat verbondswraak „slechts een oudtestamentisch begrip" is, dat in het Nieuwe Testament ...

21 oktober 1938
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
5784 woorden
KERKELUKLEVEN

KERKELUKLEVEN

Beisindrukken CVII.)Tegen den dag, dat deze copie den lezers onder de oogen komt, hoop ik weer in mijn gewonen arbeid in^ geschoten te zijn. Aan het schrijven van de catechismusbijlage zal wel geen denken zijn voor het laatste nummer van April; want de copie dier bijlage moet altijd een da ...

28 april 1939
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
5757 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Ameiika. (XV.) (Intermezzo: antvsfoord aan ds D. Zwier, II.) In het voorgaande artikel lieten we uitkomen, dat het „eerste punt" van de synode van Kalamazoo, gelezen onder de vóóronderstelling, dat het begrip der „gun ...

27 oktober 1939
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
5512 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. Tot mijn spijt moet het vervolgartikel over dit onder­werp een week overstaan.K. S. Ds J. Donma over „zekeren kring" en nog wat. Als ons blad kerkelijke vergaderingen „zekeren kring" zou n ...

23 juni 1939
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
5153 woorden
van 6