GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
Witte velden.

Witte velden.

We zijn in onzen tijd, aan persproducten zoo overrijk, weer een, nieuw blad rijk geworden. Bij den Delftschen uitgever Meinema verschijnt nu liet Maandblad „Witte Velden", Maandblad voor Gere­formeerden Evangelisatiearbeid.Niet om er mee te evangeliseeren, zooals , , De Kandelaar" en de , ...

De Reformatie
G. B.
868 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Vervolg ingezonden stuk van vorige week. (Van Ds C. v. d. Woude namen we verleden week het eerste gedeelte op. Het tweede volgt hier. Redactie.)c. Het punt, waarin ik Uw vi? ijsheid niet prijzen kon, betrof niet het aan de orde stellen van kerkrechtelijke vr ...

De Reformatie
C. v. d. WOUDE.
G. B.
2948 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

De onde en de nieuwe „diatheke". (II.)We spraken verleden week over het woord „diatheke". Die Grieksche term is in de Statenvertaling op Hebreeën 8 wel weergegeven door „verbond", maar reeds ettelijke theologen hebben in den loop der jaren de vertaling door „verbond" prijsgegeven. Zij legg ...

De Reformatie
K. S.
G. B.
3843 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Verbondswraak? In onze om des tij ds wil slechts de hoofdzaken toucheerende artilielen over het verbond, kwamen we toe aan de kwestie der verbondswraak. Is die er nog, of is die er niet meer? We laten eerst Dr Thijs spreken. Deze heeft zijn oor te luisteren gelegd bij anderen, en be ...

De Reformatie
K. S.
EMAN EMMAÜS.
G. B.
3608 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

6|j den nieuwen jaargang.Met vreugde gaan we den nieuwen jaargang in. Ons lezerstal is weer grooter dan bij bet b^gin' van den vorigen. Prof. Hepp m „Credo" merkte verleden jaar op, dat deze mededeeling „periodiek" was. Hij bedacht niet, dat ze slechts antwoord was op „periodieke" verzeker ...

De Reformatie
K. S.
• K. SCHILDER
S. GREIJDANUS.
G. B.
6239 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Verbondswraak! (II.) Komen we tlians toe aan het Schriftbewijs, dan willen we uitteraard eerst ons uitspreken over Jeremia 31, het bekende hoofdstuk. We merkten op, dat van gere-; formeerde zijde met betrekking zoowel tot het eind-8 I punt als tot het begin punt de ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
5894 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Verbondswraak. (III.) [; Wat in Hebr. 12:25 staat, schijnt ons —• ook in de prediking — moeilijk uit te werken of in zijn concrete scherpte te aanvaarden, wanneer men de stoute stelling heeft verdedigd, dat verbondswraak „slechts een oudtestamentisch begrip" is, dat in het Nieuwe Testament ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
5784 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Verbondswraak (IV.) Ons vorig artikel eindigde met de opmerking, dat de in het verbondsverkeer optredende dreiging van verbondswraak, gelijk deze heel de Schrift door, maar met name in den brief aan de Hebreen den lezer opvalt, niet uit de prediking mag geweerd wor ...

De Reformatie
K. S.
G. B.
3232 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Ten besluite. (I.) , Verleden week hebben we (bl. 36, vraag H) aangekondigd, te zullen komen tot ons slotartikel. Hier volgt het. De kwesties zouden natuurlijk breedere verhandeling verdienen; maar we hebben nog andere punten op het program.Zien we op den afgelegden weg terug, dan t ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
K. SCHILDER.
G. B.
6109 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Ten besluite. (II.) Zoo verwerpen wij dus alle onderscheidingen, '' finnen bij Witsius, en te eindigen bij Dr Thijs, * de op zichzelf prijselljke poging om de SchriftgegeveK in een sluitend betoog te verwerken, doen uitloopen d ontkrachting van het verbond. Witsius ...

De Reformatie
K. S.
G. B.
2960 woorden
van 6