GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Uit de goede werken verzekerd. Over dit onderwerp schrijft Prof. Dr V. Hepp in de nummers van „Credo" van 3 en 10 Maart j.l. Met een beroep op Zondag 32 komt hij eerst tot de conclusie, dat de belijdenisschriften de zekerheid des geloofs laten steunen op kenmerken. ...

De Reformatie
G. B.
440 woorden
„Uit de goede werken verzekerd.”

„Uit de goede werken verzekerd.”

II. Prof. Hepp lieeft weer een afwijking van de Belijdenis ontdekt. Er zijn onder ons theologen, die niets willen weteo van de goede werken als middel ter ge- 1 o o f s V e r z e k e r 1 n g, of die er althans aan t w ij f e 1 en, of men door het zien op kenmerken ...

De Reformatie
G. B.
1784 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

„Uit de goede werken verzekerd”. III. Prof. Hepp reageert op het eerste stukje, door mij ingezonden en geplaatst in „De Refonnatie" van 17 Maart j.l., maar in plaats van te erkennen, dat hij het Schatboeli van Ursinus heeft gebruikt, ...

De Reformatie
G. B.
762 woorden
De Groote Catechismus van Zacharias Ursinus. (XXVIII.)

De Groote Catechismus van Zacharias Ursinus. (XXVIII.)

269. Hoe mllen wij evenwel zeker zijn, dat het Woord Gods door de Dienaren wordt voorgesteld? Wanneer zij de leer voorstellen, die in de- boeken van het Oude en Nieuwe Testament opgeteekend is, en indien wat zij zeggen met de Artikelen des geloofs en de Geboden Gods overeenstemt, in het kort wann ...

De Reformatie
G. B.
249 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

„Uit de goede werken verzekerd." IV. UrS'inus gaat in zijn explicatie op Zon-dag 33 nog nader in op de beteekenis van < le goede werken. - Bii vraag en antwoord 91 onderzoekt 'hij : 1. Wat goede werken zijn.II. Hoe i ...

De Reformatie
G. B.
1325 woorden
De Kleine Catechismus van Zacharias Ursinus. (IV.)

De Kleine Catechismus van Zacharias Ursinus. (IV.)

23. Waarom zegt gij: ontvangen van den Heiligen Geest en geboren uit de maagd Maria? Omdat mij door Gods Woord geleerd wordt, dat Gods Zoon de menschelijke natuur uit het vleesch en bloed van de maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes op zoodanige wijze heeft aangenomen, dat Hij ...

De Reformatie
G. B.
280 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Vervolg ingezonden stuk van vorige week. (Van Ds C. v. d. Woude namen we verleden week het eerste gedeelte op. Het tweede volgt hier. Redactie.)c. Het punt, waarin ik Uw vi? ijsheid niet prijzen kon, betrof niet het aan de orde stellen van kerkrechtelijke vr ...

De Reformatie
C. v. d. WOUDE.
G. B.
2948 woorden
De Groote Catechismus van Zacharias Ursinus.

De Groote Catechismus van Zacharias Ursinus.

(XXIX.) Van de Sacramenten. 274. Wat zijn Sacramenten? 't Zijn teekenen van het verbond tusschen God en hen, die gelooven in Christus, of zegelen van de rechtvaardigheid des geloofs.275. Zeg dit duidelijker!Sacra ...

De Reformatie
G. B.
424 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods". (IX.)We zouden — daarmee werd 14 dagen geleden ons artikel beëindigd — nog even terugkomen op de door ons toen gegeven aanlialing van Comrie.Reeds vernamen we, hoe naar liet oordeel van Hulst, hier (d.w.z. in de van Comrie aangehaalde volzinnen) de wijsbegeerte „ ...

De Reformatie
K. S.
L. DOEKES.
A. SCHILDER.
G. B.
4296 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Hulp opleiding predikant Argentinië. In hartelijken dank ontving ik, met bestemming mede Toor de opleiding van een predikant voor Argentinië: ƒ37.08, collecte van de Geref. Kerk te Lutten a. d. Dedems- Taart; ƒ2.50 van N. N. te B., „persoonlijk element reis ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
G. B.
439 woorden
van 6