GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Indrukken van de Generale Synode. (IV.) Evangelisatie onder studenten. De evangelisatie onder studenten kwam verleden weeli aan de orde. Eén der commissies had over deze aangelegenheid een breed rapport ingediend, waarvan dit de conc ...

De Reformatie
K. S.
L. D.
G. B.
3340 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Ten besluite. (I.) , Verleden week hebben we (bl. 36, vraag H) aangekondigd, te zullen komen tot ons slotartikel. Hier volgt het. De kwesties zouden natuurlijk breedere verhandeling verdienen; maar we hebben nog andere punten op het program.Zien we op den afgelegden weg terug, dan t ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
K. SCHILDER.
G. B.
6109 woorden
KERKELUKLEVEN

KERKELUKLEVEN

„Het verbond Gods". (II.) Verleden weeli merkten we op, dat de stelling van prof. Aalders, volgens welke zonder eenigen twijfel (!) de deelgenooten van het genade verbond de uitverkorenen zijn, en derhalve (!) verbond en uitverkiezing quantitatief identiek zijn, oo ...

De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
S. GREIJDANUS.
Ds. A. H. VAN MINNEN
Ds T. J. HAGEN
G. B.
6795 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods". (III.) Gemakshalve lieten we verleden week even dr A. Kuyper, naar wien prof. Aalders verwees, rusten, onder belofte evenwel, op hem terug te komen. Dat doen we thans.Aanleiding daartoe ligt in het (lang niet uitzonderlijke) feit, dat ook ...

De Reformatie
K. S.
G. B.
4715 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Hel verbond Goas". (IV.) We eindigden verleden week met de opmerking, dat aan wat prof. Aalders thans als de alleen-gereformeerde opvatting aanwijst, heel wat vastzit. Wel, zoo zeiden we, is het geen „A-dan-wel-B-kwestie", maar ze zit er toch zijdelings aan vast. ...

De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
G. B.
5845 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Eene aanvaardbare verklaring van het wonder? Op de jongste wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit te Arnhem, IE Juli j.l., heeft Dr J. P. van Rooyen een, ook in druk verschenen, referaat gehouden over Toeval en Voorzienigheid. De bespreking van dit interessante, schoongestelde ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
G. B.
7023 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond & ods". (VII.)Verleden week bi-achten •we er bezwaar tegen in, dat prof. Aalders, juist op één der „kardinale" punten van zijn betoog, heil zoekt in de these, dat er een zekere tegenstrijdigheid is tusschen „wezen" en „verschijning" van het verbond.Het doet ons geno ...

De Reformatie
K. S.
K. 'S.
G. B.
A. C. D.
9316 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods”. (VIII.) We konden deze week nog •wel even doorpraten over wat blijkens ons vorig nummer een predikant noemde het „eerstgeboorterecht". • We herinnerden aan het werk van de predikanten K. J. Pieters en J. R. Kreulen, wier geschrift kerkelijk geap ...

De Reformatie
K. S.
A. SCHILDER.
H. M.
T. TIELEMAN.
K. SCHILDER.
G. B.
7087 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Indrukken van de Generale Synode. Ter inleiding Ook ditmaal zullen we eenige indrukken van de synode geven. Op volledigheid zullen we daarbij geenszins staan. Het verslag van onzen correspondent zal de volledigheid, mijn indrukken ev ...

De Reformatie
K. S.
A. SCHILDER.
G. B.
2842 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Indrukken van de Generale Synode. (II.) Pauze.Verleden week gaven we geen „indrukken". Niet, dat we liet zonder indrukken moesten of konden stellen. Maar de synode is zoo goed als niet in plenaire zitting saamgekomen, sinds we ons laatste woord er over schre ...

De Reformatie
K. S.
H. M.
L. DOEKES.
G. B.
5085 woorden
van 6