GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De kweekellng met akte. Ons volk heeft altijd veel aandaclit gegeven aan zijn onderwijs. Dat heeft in het middelpunt gestaan van de politieke actie en is daardoor geworden een belang, waar ieder voor voelde, waaiieder voor op kwam, afgedadit nog van de onistandighe ...

26 maart 1937
De Reformatie
G. MEIMA.
771 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Ongerustheid. In Engeland maakte men zich dezer dagen ongerust over twee dingen: over de daling van het intelligentiepeil en over de daling van het geboortecijfer.Men is gaan melen met de tegenwoordig gebruikelijke tests en men meent ontdekt te hebben, dat g ...

4 juni 1937
De Reformatie
G. MEIMA.
667 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De Leerlingenscbaal. Een zestal onderwijzers-vereenigingen, bij welke corporaties zoO' ongeveer alle onderwijzers in ons land zijn aangesloten — Neutraal, Roomsdh-Katholiek en Protestant gaan hier samen — hebben het noodig geoordeeld, zich met een adres tot de Rege ...

20 augustus 1937
De Reformatie
G. MEIMA.
583 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Ik wou dat vader mü vroeger een beetje beter aangepakt had".Wij kunnen er ons in verheugen, dat de menschheid voortdurend bezig is, opvoechng en onderwijs van de jeugdige menschheid te verbeteren, maar wij mogen geen oogenblik vergeten, dat ieder, die daarbij aan het woord komt, zich laat ...

8 september 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
809 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Resultaten van een Enquëte. Zooals men weet zou de Commissie voor Onderwijsvernieuwing Chr. Onderwijs een onderzoek instellen bij het moderne bedrijfsleven naai- de resultaten van het gewoon Lager Onderwijs. Bij' de bedrijven toch komt men dagelijks in aanraMng met ...

3 november 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
756 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Ons Leerplan. Er is heel wat roering in den paedagogischen brouwketel in onze dagen. En dal is ©en gelukkig, gezegend verschijnsel. In zoo'n stilstaanden ketel kan heel wat verzuren en ook, als men er vuur onder brengt, kan het leelijk overkoken. Daarom moet er nu ...

1 december 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
749 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Goede woorden. De rede door Z.E. Minister Bolkestein onlangs op de jaarvergadering van den Vrijz. Dem. Bond gehouden, heeft wel algemeen de aandacht getrokken. In de Tweede Kamer heeft de Minister er zijn verwondering over uilgesproken, dat de gedachten, die hij to ...

5 januari 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
819 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De Schoolraad in 't goud. Dat was wel het voornaamste van de vergaderingen op onderwijsgebied in de Paascfaweek, dat de Schoolraad zijn gouden jubileum vierde.Op waardige wijze is het feit, dat in 1890 de Schoolraad werd georganiseerd, herdacht. De ouderen o ...

5 april 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
797 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Achterblijvers. Op de Algemeene Vergadering van de Vereeniging voor Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen, straks in de Pinksterweek in Den Haag te houden, komt het vraagstuk van de zittenblijvers aan de orde. Vooral ook de ouders hebben bij deze kwestie gr ...

10 mei 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
1043 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Godsdienstonderwijs in openbare scholen krachtens art. 26 der Lager-Onderwijswet 1920. Over bovengenoemd onderwerp verscheen 11 Mei j.l. een uitvoerige statistiek, bewerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt allereerst, dat van de gelegenhei ...

5 juni 1936
De Reformatie
G. MEIMA.
559 woorden
van 9