GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bü Unie en Schaolraad. De Paaschweek brengt ons altijd de vergaderingen van deze twee groote organisaties voor het Christelijk onderwijs. In toenemende mate genieten zij de waardeering van de voorstanders van de Scholen met den Bijbel.Allereerst moet mij een ...

9 april 1937
De Reformatie
G. MEIMA.
791 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Uit bet Jaarverslag. Tot de teleurstellingen, die de Troonrede voor velen bracht, behoorde ook de mededeeling, dat voor overigens zeer wenschelijke en noodzakelijke dingen geen geld kon worden uitgetrokken en daarmede vervloog ook de hoop, dat voor ons onderwijs do ...

15 oktober 1937
De Reformatie
G. MEIMA.
775 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De roep om eenbeid.De roep om eenheid heeft in ons land een verdachten klank. Vooral voor wie zidi den strijd om de school herinneren, zit daar al een heel onbetrouwbare kant aan. Niet waar, wij hebben in de dagen van de verkiezingen den strijd aangebonden met de liberale sprekers, die de ...

2 augustus 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
833 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Beteekenis van het milieu.Blijkens den ijver voor de oprichting van Christelijke Scholen is er onder ons wel een erkennen Van den invloed van het milieu. We stichtten die scholen toch niet alleen, omdat we alleen een anders georiënteerd onderwijs voor onze kinderen begeerden, maar ook, omd ...

29 maart 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
939 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Collecten op scbool. Daar is .al eens meer over te doen geweest. En telkens komen weer de aanvTagen naar de scholen stroomen. Voor allerlei doeleinden wil men wel graag gebruik maken van de kleine collectanten, en de kleine bijdragen, die de schoolkinderen meebreng ...

26 augustus 1938
De Reformatie
G. MEIMA.
991 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

„Huisbezoek". Neen, ik bedoel nu niet het huisbezoek, dat onder fons algemeen gebruikelijk is en vanwege de kerk jaan haar leden gebracht wordt. In deze rubriek I bedoel ik daarmee het bezoek, door den onder- I Wijzer aan de ouders van zijn leerlingen gebracht. I W ...

6 januari 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
984 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Overgangen. Er valt in den laatsten tijd eenige klacht bij' de vereenigingen, die van de oudere jeugd uitgaan, te beluisteren aangaande een te g; eringen toevloed van jonge leden. Deze zijli dan nog wel lid geweest vaü Üê ICüapen- en Jonge Meisjesvërgadéririgëii, m ...

26 mei 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
826 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Verbondsbeschouwing en Opvoeding. Opdea.s. Jaarvergadering van het Gereformeerd [sclioolvcrband (Woensdag voor Hemelvaart) komt L brochure, die Dr E. D. Itraan over bovengejeffld onderwerp schreef, aan de orde.Ik acht het van veel belang, dat deze vraag eens ...

15 mei 1936
De Reformatie
G. MEIMA.
696 woorden
Herinneringsplaat, bij het verlaten der School. Ontworpen door W. Meyer.

Herinneringsplaat, bij het verlaten der School. Ontworpen door W. Meyer.

Uitgave Jacob Dijkstra, Groningen.Een Eiardige plaat, die het kind als een herinnering kan bewaren aan de schooljaren. Voor jongens en meisjes is een afzonderlijke uitgave. Het verschil bestaat hier-ia, dat op de eene een jongenskop, op de andere een meisjeskop Toortomt. Verder aard ...

16 maart 1934
De Reformatie
G. MEIMA.
116 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De kweekellng met akte. Ons volk heeft altijd veel aandaclit gegeven aan zijn onderwijs. Dat heeft in het middelpunt gestaan van de politieke actie en is daardoor geworden een belang, waar ieder voor voelde, waaiieder voor op kwam, afgedadit nog van de onistandighe ...

26 maart 1937
De Reformatie
G. MEIMA.
771 woorden
van 9