GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
G. W. H. ESSELINK
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S. Den kerken in Z, - HolIand (zuidel. ged, ) wordt verzocht de collecten naar art. 19 D. K. O. voortaan te zenden aan Ds. J. F. Jonkers te Schiedam.A. MULDER.Strijcn, 10 December 1914. Classis Gouda. De Geref. ...

De Heraut
A. MULDER.
B. B. VAN HALSEMA
T. YPMA
G. W. H. ESSELINK
J. V. D. VLIES
A. VAN DIJK.
1122 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de Vergadering der Classis Brielle, op 5 .Mei 1915 te Middelharnis. Dé Vergadering wordt "op de gebruikelijke wijze geopend.Ds. van Velzen is voorzitter. Ds. van Lummel assessor. Ds. Esselink scriba.Behalve van Melissant, waarvan geen ...

De Heraut
G. W. H. ESSELINK
scriba.
DALHUIJSEN.
756 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Geref kerk te Grijpskerke, Zeeland, bericht bij deze aan heeren collectanten, dat zij, om met gewenscht gevolg te kunnen werken in de gemeente, zich vier weken te voren met een schriftelijk verzoek hebben te wenden tot den kerkeraad, die over iedere aanvrage zal beslissen. ...

De Heraut
Ds. J. J. KOOPMANS
A. GESCHIERE
Ds. H. MEIJER
A. S. ENTINGH
P. PRINS
G. W. H. ESSELINK
698 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

NAAR ROTTERDAM! De Vereeniging tot Chr. Verz. van Zenuwlijders roept ons Woensdag 3 Juni naar de Maas-stad. Zal het weer gaan als vorige jaren, dat behalve het Bestuur er slechts een zeer luttel aantal afgevaardigden tegenwoordig is r M. i. mag deze verkeerde gewoo ...

De Heraut
T. SAP
H. DEKKER.
G. W. H. ESSELINK
870 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Nieuwendijk (N.-Br.) Brieven enz. betreffende den kerkeraad der Geref. kerk te Nieuwendijk (N.-Br.) te zenden aan het adres van den ondergeteekende.W. H. V. HELDENS, scriba. Classis Amersfoort. De classicale vergadering ...

De Heraut
W. H. V. HELDENS
JOH. TIMMERMAN
G. W. H. ESSELINK
G. GROOT-NIBBELINK.
1148 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Het comité der Centrale Diaconale Conferentie der Geref. Kerken bericht, dat de voorgenomen conferentie op Woensdag 16 Sept. a.s. te Amsterdam, wegens de treurige tijdsomstandigheden, niet zal gehouden worden. Generale Synode Gereformeerde Kerken. De kerkeraa ...

De Heraut
G. W. H. ESSELINK
748 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Geref, Kerk te Stad a/h Haringvliet heeft besloten, aan collectanten geen aanbeveling te verstrekken dan nadat zij zich minstens drie weken te voren tot den kerkeraad hebben gewend.De kerkeraad voornoemd: G. W. H. EssELNK, praeses, I. VAN BiEKT, scriba.Stad a ...

De Heraut
G. W. H. ESSELINK
I. VAN BIERT
F. A. V. D. HEVDEN GZN.
H. L. BOTH
K. V. D. BEEK.
1232 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Vrye Universiteit. Gisterenavond trad in de Geref. Kerk van Bunschoten de pastor loei Ds. H. A. Munnink , voor de gemeente op met eene rede in het belang der Vrije Universiteit. In verband met I Cor. 13 : 2 wees de begaafde spreker op het hooge belang onzer Univers ...

De Heraut
H. BAVINCK.
J. B. JANSEN
assessor.
G. W. H. ESSELINK
795 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De K'erkériad der Geref. \Kerfe' te Krommenie besloot in zijn laatstgehouden vergadering 'in djf gemeente bekend te maken: het verzoek, geen giften, te geven aan rondreizende collectanten, tenzij die voorzien zijn van een namens den kerkeraad geteekénde aanbeveling.•Deze aanbevelingen kunn ...

De Heraut
L. LINDEBOOM
Voorz.
J. P. TAZELAAR
ie Secret.
G. W. H. ESSELINK
scriba.
764 woorden