GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
J. C. RULLMANN
Van Hervormd standpunt.

Van Hervormd standpunt.

Onlangs verscheen een lijvig boek: Geschiedenis van Afscheiding en Doleantie van Hervormd standpunt bezien door Dr W. J. de Wilde, Ned. Herv. predikant te 's Gravenhage.In het Woord Vooraf lezen we: „Op verzoek worden hier de artikelen, die ik gedurende acht jaren in „Koers Houden" gaf, nu ...

26 oktober 1934
De Reformatie
J. C. RULLMANN
1324 woorden
Bronnen-Publicatie.

Bronnen-Publicatie.

Aan bewerking van de geschiedenis der Afscheiding heeft hel nu een eeuw lang niet ontbroken.Het tijdschrift „De Reformatie" met zijn vele berichten omtrent de vervolging was van meetaf een goudmijn. De opeenvolgende synodale Acta hielden ons van den gang van hel nieuwe kerkelijke leven ger ...

12 oktober 1934
De Reformatie
J. C. RULLMANN
1424 woorden
De Vrije Universiteit. 1880 - 20 October - 1930.

De Vrije Universiteit. 1880 - 20 October - 1930.

Het gouden jubileum der Vrije Universiteit nadert. En al telt een Academie haar jubilea gewoonlijk bij eeuwen en niet bij een halve eeuw, toch is het, de bijzondere beteekenis, die deze Hoogeschool heeft, in aanmerking genomen, wel te begrijpen, dat haar tiende lustrum feestelijk zal worden gevie ...

17 oktober 1930
De Reformatie
J. C. RULLMANN
2631 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

V. De missive "fa.r& Msp: ; ^^0^i£^m> •Fortman CS. - ^ « ^ ^ ^ ^ iNaar het ons voorkomt, werd aan he't schrijven, ^ dat door Dr J. P. de Gaay Fortman c.s. in Januari vAn dit jaar aan de Synode werd gezonde^-ve^ te weiiiig aandacht geschonken.Me ...

7 mei 1926
De Reformatie
J. C. RULLMANN
P. CH. VAN DER VLIET
HEPP
5939 woorden
KUYPER-BIBLIOGRAFIE

KUYPER-BIBLIOGRAFIE

door J. C. RULLMANN.. CIV. 80. Honing uit den Rotssteen. Tweede Bundel. Amsterdam, J. H. Rruyt, 1883.Deze nieuwe serie meditaties uit De Heraut is, wat inrichting, formaat, band enz. betreft, volkomen gelijk aaai den eerstverschenen bundel; alleen is d ...

4 juli 1924
De Reformatie
J. C. RULLMANN
1092 woorden
Dfficieele Berichten.

Dfficieele Berichten.

De kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Dordrecht geeft met dank aan den Heere aan de zusterkerken kennis van de ineensmelting der beide Gereformeerde Kerken te Dordrecht, en verzoekt stukken, voor de kerk alhier bestemd, voortaan te zenden aan het adres van den scriba, den heer W, Ploegers, Groo ...

1 november 1903
De Heraut
Ds. H. G. DE JONGE
Ds. H. J. REUIJL
E. NOTEBOOM
J. D. HEERSINK
C. M. V. HEIJZELENDOORN.
J. C. RULLMANN
1134 woorden