GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
KUYPKR.
Weg met A en B!

Weg met A en B!

Te Dordrecht op de Generale Synode is dieper en duidelijker dan ooit te voren gevoeld, hoe ongerijmd in de kerk van Christus toch die jammerlijke distinctie is, die nog zel's de Zendingsdeputaten in hun rapport deed spreken van collecten voor Jeer ken A e.n collecten voor kerken B.Wat daar ...

1 oktober 1893
De Heraut
KUYPKR.
3990 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Met het oog op den afval van het geloof, die in de Vrije Schotsche kerk openbaar wierd, schreef de N. Prov, Gron.: De Vrije Schotsche Kerk, gewoonlijk op het vaste land aangemerkt als gezond in de leer, heeft tot hoog ' leeraar aan hare theologische school benoemd, den bekenden voorvechter ...

21 september 1890
De Heraut
KUYPKR.
Ds. K. K. VETHAKE te Arnhem. Voorz.
' W. HovY te Amsterdam.
Mr. A. W. VAN BEECK. CALKOEN te Utrecht
C. W. J. VAN LUMMEL
J BROUWER
2125 woorden
Van de verdienstelijkheid der goede werken.

Van de verdienstelijkheid der goede werken.

ZONDAGSAFDEELING XXIV. VI. (slot.) Ik ben de wijnstok, en gij de ranken; die in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. (Joh 15:5) „Loon" en „belooning" d ...

8 december 1889
De Heraut
KUYPKR.
3227 woorden
uit de pers.

uit de pers.

Vooral de stukken van Ds. Wolff in het Kerkdijk Weekblad dragen steeds een mild en verzoenend karakter.Zoo nu weer richt hij een ernstig woord tot Ds. Segers in de Wageninger, om de tweeslachtigheid van diens houding aan te toonen, in zooverre hij, en de V^ageninger met hem, op politiek ge ...

5 mei 1889
De Heraut
KUYPKR.
724 woorden
De Heideldergsche Catechismus.

De Heideldergsche Catechismus.

ZONDAGSAFDEELING XX. Van den Heiligen Geest. IV. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in welken gij ook, nad ...

4 november 1888
De Heraut
KUYPKR.
3286 woorden
Van den heer

Van den heer

Van den heer secretaris der Nederlandsche afdeeling van de Evangelische Alliantie ontvingen we deze week een uitvoerig ingezonden stuk, houdende mededeelingen uit Engeland over de door ons ingebrachte erief.Voor dit stuk is deze week geen plaats. Een volgend maal hopen we het op te nemen e ...

15 januari 1888
De Heraut
KUYPKR.
53 woorden