GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

105 resultaten
Filteren
van 11
Nagift Orgelfonds

Nagift Orgelfonds

Onder hartelijke dank ontvangen voor 't Orgelfondsf 2.50 van Mevr. M. J. M.-v. P. te Rotterdam. ...

De Reformatie
P. D.
16 woorden
Nagift Orgelfonds

Nagift Orgelfonds

N. N. te de B. zond mij nog f 3.—, bestemd voor 't Orgel­fonds. Zeer hartelijk dank. ...

De Reformatie
P. D.
17 woorden
Nagift Orgelfonds

Nagift Orgelfonds

Onder dank ontvangen van R. H. te D. fl.— „voor het door de geliefde professor Schilder zo begeerdeorgel". ...

De Reformatie
P. D.
18 woorden
Nagiften Orgelfonds

Nagiften Orgelfonds

Zeer werd Ik verblijd door de volgende giften: iiit Canada (Clinton) van A. W.-S. f2.—; voorts F. J. te R. fl.—. Hartelijk dank! P. D. ...

De Reformatie
P. D.
26 woorden
Bibliotheek

Bibliotheek

Van ibr A. J. Bosch, Okeghemstraat 10, Amsterdam, ontving ik f 50.—; dat is 200 kwartjes. Van elke verkochte foto van de overleden hoogleraren zonderde br B. een kwartje af voor de Bibliotheek. Zeer hartelijk dank! ...

De Reformatie
P. D.
33 woorden
Een mogelijk dan capo riskeren?

Een mogelijk dan capo riskeren?

'Zolang de gebonden kerken niet royaal hun onschriftuurlij'ke kerkrechtelijke regelen Intrekken, is „hereniging" uitgesloten.Wij mogen niet. Om Gods wil. Wij mogen niet. Om der kerken wil.Want stel eens, dat de kerkrechtelijke norm-verandering en verminking blauw-blauw gelaten werd, ...

De Reformatie
P. D.
143 woorden
Willen de vrijgemaakten niet het anderste uit de kan hebben?

Willen de vrijgemaakten niet het anderste uit de kan hebben?

Zulk een opmerking wordt wel in synodale kringen gehoord.Is ze juist? Ik geloof er niets van.Aan 't genoemde spreekwoord ligt de gedachte ten grondslag, dat iemand al te begerig is; dat hij overvraagt; dat hij meer wil dan hem toekomt.'k Ben me niet bewust, dat de vrij ...

De Reformatie
P. D.
184 woorden
De eenheid der kerk

De eenheid der kerk

Vóór de oorlog, zo vertelt Dr G. P. H. Locher in het weekblad „In de Waagschaal", streden de West-Indonesische gemeenten in de Protestantse Kerk voor meer zelfsta-ndigheid, ten einde naar eigen aard hun kerkelijk leven op te bouwen; dit werd haar door de leidinggevende Nederlands sprekende gemeen ...

De Reformatie
P. D.
187 woorden
Is voor de gebonden kerken „her-eniging” primair?

Is voor de gebonden kerken „her-eniging” primair?

Volgens 't geen we hierboven schreven moet het antwoord op de vraag, of voor de gebonden kerken hereniging primair is, beslist ontkennend lulden.De hoofdzaak Is voor de gebonden kerken niet, of ze In de toekomst weer met de vrijgemaakte kerken zullen samenleven.Er Is iets anders dat ...

De Reformatie
P. D.
201 woorden
Wat is naastenliefde, losgemaakt van de liefde tot de Here?

Wat is naastenliefde, losgemaakt van de liefde tot de Here?

Onder de vele bezwaarschriften die bedoelen „heling van de kerlrelijke breuk", bevindt er zich een van iemand, die zijn mishandelde broeders verliet om naar het synodocratlsohe kamp over te lopen. Hij doet 'n dringend beroep op de komende Rotterdamse synode „door te breken tot die grote, zelfverl ...

De Reformatie
P. D.
286 woorden
van 11