GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

105 resultaten
Filteren
van 11
„Het licht op de Kandelaar”, door ds I. de Wolff. Enschede, J. Boersma.

„Het licht op de Kandelaar”, door ds I. de Wolff. Enschede, J. Boersma.

Ter gelegenheid van zijn 12y2-jarig ambtsjubileiim te Enschede heeft ds de Wolff in dit boekje „hoofdlijnen van de geschiedenis der Kerk van Enschede van haar ontstaan tot de Reformatie" gegeven, met de bedoeling, in een volgend deeltje te beschrijven wat bekend is uit de 17e en 18e eeuw, beneven ...

De Reformatie
P. D.
386 woorden
PROFESSOR GREIJDANUS

PROFESSOR GREIJDANUS

en het gerefarmeerd kerkrecht „Nadat hij ons een voorbeeld van onberispelijk leven heeft gegeven, geeft hij ons nu een zeldzaam voorbeeld van moedig en christelijk sterven”.Wie het voorrecht had, Professor Greijdanus van dichtbij te kennen, en hem tevens moc ...

De Reformatie
P. D.
1844 woorden
VITRINGA

VITRINGA

1. Wie wat over de Nederlandsche Kerkgeschiedenis gelezen heeft, bij hem zullen, stuit hij op den naam van Campegius (Kempe) Vitringa Sr, allicht opkomen de gangbare handboeken-notitie's: Sieraad der Praneker Hoogeschool; gematigd Coccejaan; Oostersche talen en exegese; groote toeloop ook van bui ...

De Reformatie
P. D.
1486 woorden
Het „concrete voorstel tot hereeniging van Ds B. A. Bos I

Het „concrete voorstel tot hereeniging van Ds B. A. Bos I

In „De Wachter" van 20 'Augustus plaatst Ds Bos een „concreet voorstel tot hereeniging", dat hij aanbiedt aan allen, die met hem den Heere Christus liefhebben in onverderfelijkheid.Zelden heeft een persartikel mij zóó diep teleurgesteld. Het geldt hier immers de verklaring van een broeder, ...

De Reformatie
P. D.
1660 woorden
VITRINGA

VITRINGA

3. In zijn Oratie begint Vitringa met de opmerking, dat hij wil spreken over Synoden naarChristelijk gebruik; immers, zoo zegt hij, ook de vrije steden der heidensche Grieken, onderUng door een gemeenschapsband verbonden, gaven ieder aan haar afgevaardigden, mannen van aanzien, haar mandaten of o ...

De Reformatie
P. D.
1376 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Er zijn nog synodocraten met herinnering. In „Provinciaile Kb'. Utrecht" (synodocratisch) schrijft ds A. Zwaan van Breukelen over het blad der bezwaarden binnen de synodocratie. We lezen o.m.: De verschijning van dit blad op zichzelf heeft mij verbaasd. En h ...

De Reformatie
K. S.
GUUS BAKKER.
K. S.s
P. D.
8931 woorden
VITRINGA

VITRINGA

5. Het oordeel van Gregorius van Nazianze, zegt Vitringa, is dus wel zeer ongunstig. Gregorius vergelijkt de Synoden van zijn tijd bij kraanvogels en ganzen, die elkander op verwoede wijze te lijf gaan, en beweert, dat ze niets toebrengen om de gebreken te genezen, maar veeleer de geheime kwalen ...

De Reformatie
P. D.
656 woorden
Het „concrete voorstel tot hereeniging van Ds B. A. Bos III

Het „concrete voorstel tot hereeniging van Ds B. A. Bos III

Feiten, zeggen terecht onze overzeesche buren, zijn hardnekkige dingen, ze geven niet mee. Je kunt er aan trekken, maar ze gaan niet van hun plaats. Je kunt ze negeeren, er omheen loopen, probeeren door omsluiering ze onzichtbaar te maken, te verdonkeremanen, je kunt ze zelfs het tegendeel willen ...

De Reformatie
P. D.
1912 woorden
VITRINGA

VITRINGA

Ten volle geeft Vitringa toe, dat er Synoden geweest zijn die te berispen waren. Waar het vleesch heerscht is de Geest niet; waar geen onderwerping aan de Schriften is, daar is Christus niet.Zoo ook als natuurlijke menschen, den Geest niet hebbende, maar die zich verhoovaardigen op den lui ...

De Reformatie
P. D.
930 woorden
Het „concrete voorstel tot hereeniging” van Ds B. A. Bos IV

Het „concrete voorstel tot hereeniging” van Ds B. A. Bos IV

Wat wi 1 broeder Bos eigenlijk? Hoe stelt hij zich den gang van zaken voor? Wat moet er gebeuren? In hoofdlijnen het volgende: 1. Concrete schuldbelijdenis (vóór, alle dingen, zegt broeder Bos); 2. concrete en daadwerkelijke bekèering, en voor zooveel mogelijk, ...

De Reformatie
P. D.
1664 woorden
van 11