GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

105 resultaten
Filteren
van 11
VITRINGA

VITRINGA

3. In zijn Oratie begint Vitringa met de opmerking, dat hij wil spreken over Synoden naarChristelijk gebruik; immers, zoo zegt hij, ook de vrije steden der heidensche Grieken, onderUng door een gemeenschapsband verbonden, gaven ieder aan haar afgevaardigden, mannen van aanzien, haar mandaten of o ...

De Reformatie
P. D.
1376 woorden
VITRINGA

VITRINGA

over nut, noodzakelijkheid, gezag van synoden VII 10. Vitringa heeft het geval gesteld, dat men alle geloofsgeschiHen onbeslist en op hun beloop zou laten. Men zegt soms, dat dit 't beste middel zou zijn om scheuringen te voorkomen. Maar is dit juist? Vitringa bean ...

De Reformatie
P. D.
448 woorden
VITRINGA

VITRINGA

over nut, noodzakelijkheid, gezag van synoden IX 12. Ingeval nu, zegt Vitringa, de dienaren van Christus bevinden, dat er verderfelijke dwalingen worden - verbreid, met den grondslag van 't geloof in strijd, dan weten ze zich geroepen om de auteurs van deze valsehe ...

De Reformatie
P. D.
495 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

„Tolle Lege” (Neem en Lees). Aphorismen, bijeengebracht uit de gezamenlijke werken van Prof. Dr K. Schilder. Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes.Een nog door Prof. Schil'der geschreven Woord Vooraf gaat over de betekenis van het begrip „aphorisme", doet mededeling van het feit, dat keus ...

De Reformatie
P. D.
1065 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

„Augustinus", door J. Geelhoed. Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes.Intiemer kennismaking met dit boek dan mij aanvankelijk mogelijk was bevestigt de indruk, in het „Inleidend Woord" door mij geuit, dat kennis zoals de heer Geelhoed van Augustinus blijkt te bezitten, eerst na jarenlange ...

De Reformatie
P. D.
373 woorden
„Het licht op de Kandelaar”, door ds I. de Wolff. Enschede, J. Boersma.

„Het licht op de Kandelaar”, door ds I. de Wolff. Enschede, J. Boersma.

Ter gelegenheid van zijn 12y2-jarig ambtsjubileiim te Enschede heeft ds de Wolff in dit boekje „hoofdlijnen van de geschiedenis der Kerk van Enschede van haar ontstaan tot de Reformatie" gegeven, met de bedoeling, in een volgend deeltje te beschrijven wat bekend is uit de 17e en 18e eeuw, beneven ...

De Reformatie
P. D.
386 woorden
VITRINGA

VITRINGA

Ten volle geeft Vitringa toe, dat er Synoden geweest zijn die te berispen waren. Waar het vleesch heerscht is de Geest niet; waar geen onderwerping aan de Schriften is, daar is Christus niet.Zoo ook als natuurlijke menschen, den Geest niet hebbende, maar die zich verhoovaardigen op den lui ...

De Reformatie
P. D.
930 woorden
VITRINGA

VITRINGA

over nut, noodzakelijkheid, gezag van synoden V 8. Terecht stelt nu Vitringa de vraag: maar wat noodzaak hebben dan de Synoden? Indien er zelden goede worden gehouden en dè meeste vol gebrek zijn en zelfs de goede, wanneer ze het geloof der kerk door Ijun ca ...

De Reformatie
P. D.
557 woorden
VITRINGA

VITRINGA

over nut, noodzakelijkheid, gezag van synoden VI 9. Wat moet nu de conclusie zijn? Vaartwei, Synoden? Weg er mee? Neen, zegt Vitringa, dat zou ik niet willen en zoo bedoel ik het niet. Maar als men ter zijde stelt haar volstrekte noodzakelijkheid, dan raden ...

De Reformatie
P. D.
583 woorden
VITRINGA

VITRINGA

over nut, noodzakelijkheid, gezag van synoder XII15. Maar, zegt ge, als de leer der Schrift eens streed met de rede!Onnoozele halzen! van welke rede maakt ge gewag: an de rechte en gezonde of van de valsche en bedriegehjke rede, de begoocheling van uw gedachten? Zeker, de rede die t ...

De Reformatie
P. D.
659 woorden
van 11