GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
P. VAN HOVEN
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit.Men schrijft ons : Wat de propaganda betreft blijft het waar en wordt het steeds bevestigd, dat waar gewerkt wordt ook wordt gewonnen.Niet aOeen in Groningen, waar door den heer V. d. Blom de contributie met f 4000, zegge vier duizend gulden werd verhoogd, ...

3 augustus 1919
De Heraut
V. Anken
h.t.
A. Brouwer
DE WALLE
P. VAN HOVEN
2401 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Korte Notulen van de vergadering der Classis Barendrecht, gehouden 26 Sept. 1917 te Barendrecht.Art. 1. De praeses der roepende kerk van Oud-Beijerland opent te half negen de vergadering. Nadat gezongen is Ps. 68 : 9, gaat de Praeses vopr in gebed en leest dan Joh. 15 : " 1 —17.Art. ...

11 november 1917
De Heraut
P. VAN HOVEN
1017 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 'a-Gravenhage, De kerkeraad der Gerefoimeeide kerk van 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-G^a'/eU' hage D.V, vergaderen zal te 'sGravenhage op Dinsdag 2 September a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 12 Augustus e.k. bij den scriba, ...

3 augustus 1913
De Heraut
C. LION CACHET
R. DE JAGER.
P. VAN HOVEN
906 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Ds. Miedema deed Zondagmorgen na de predikatie de mededéèficg, de vrijheid gevonden te hebben voor het beroep van de kerk van Leiden te bedanken.Z.Weleerw. voegde den wensch er aan toe, dat deze ais 't ware vernieuwde verbintenis tnsschen leeraar en gemeente er toe mocht leiden, dat de blo ...

8 september 1912
De Heraut
P. VAN HOVEN
C. H. ELZENGA
K. VAN ANKEN.
928 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Gouda. De Classis Gouda wordt opgeroepen ter vergadering op Dinsdag 6 Februari 1912 D. V.Opgaven voor het agendum weiden ingewacht vóór 9 Jacuaii 1912 aan het adres van den eerstondergeteekende.Namens de roepende kerk van Nieuwerkerka. ...

24 december 1911
De Heraut
Ds. G. DALHUIJSEN
A. VAN LEEUWEN
F. DROST
P. VAN HOVEN
J. W. GUNST.
1057 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de vergadering der classis Schiedam gehouden 29 Augustus 19II. T. Op de gebruikelijke wijze opent Ds. Sieders namens de roepende kerk van Vlaardingen A de vergadering.2. De kerken zijn regelmatig vertegenwoordigd, met dien verstande, dat Vla ...

24 september 1911
De Heraut
P. VAN HOVEN
A. VOOGEL
J. MULDER
1040 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Gorinchem. Opgaven voor het agendum der classicale vergadering, die op Woensdag 3 Mei e.k. staat gehouden te worden, zende men uiterlijk 16 daeen te voren aan den raad van de Geref. kerk van GoriDchem. "C. LlNDEBOOM, Praeses.J. DEN BOEFT, scri ...

9 april 1911
De Heraut
C. LlNDEBOOM
J. DEN BOEFT
A. A. VAN SCHELVEN
J. ROOSENDAAL
A. VOOGEL
A. WILDEMAN
E. J. WIENTJES
T. GOUWENS
C. LION CACHET
Ds. H. MEULINK
P. VAN HOVEN
W. E. V. DUIN
1693 woorden