GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
R. v. R.
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

MIDDELBURG. — Zaterdag 11 Aug. j.l. leidde Ds Joh. Francke te Hoek een gemeentevergadering, vfaar ambtsdragers gekozen werden, n.l. 3 ouderlingen en 2 diakenen. Zondag 12 Aug. vond de bevestiging dier ambtsdragers plaats in den morgendienst. Aanwezig + 120 personen. De middagdienst werd door ± 22 ...

De Reformatie
C. VEENHOF.
R. v. R.
3690 woorden
VERLEGENHEIDS-„CULTUUR”

VERLEGENHEIDS-„CULTUUR”

LITERATUUR EN KUNSTWe zien in het boek van Dr Buitendijk „Op de keper beschouwd" een poging om inderdaad te komen tot, wat de uitgevers op het stofomslag aankondigen: „een nieuwe grondslag voor een nieuwe christelijke literatuurbeschouwing''.• Daar hij het in dit werk niet alleen ov ...

De Reformatie
R. v. R.
2808 woorden
De duivel onder ons

De duivel onder ons

I LITERATUUR EN KUNSTDr H. Bavinck schreef in zijn „De overwinning der ziel", deze onder ons bekend geworden woorden: „Na de oppermachtige heerschappij van het materialisme in de vorige eeuw heeft allerwege het bevi'ijdingswoord weerklonken, dat Dr Van Ginneken in zijn Handboek der Nederla ...

De Reformatie
R. v. R.
2147 woorden
„PUBLIEK VERMAAK”

„PUBLIEK VERMAAK”

LITERATUUR EN KUNSTIn voorgaande artikelen hebben wij gewezen op het principiële verschil van inzicht dat er is tussen wat onze gereformeerde voorouders beleden en wat er vandaag in gereformeerde kring betoogd wordt aangaande het publiek vermaak of wat men meestal liever aanduidt met de wi ...

De Reformatie
R. v. R.
2070 woorden
ENKELE FLITSEN

ENKELE FLITSEN

Bij het overlijden van Prof. SchilderSemper Idem, plaatste Bilderdijk soms als zijn levensdevies aan zijn brief hoof den.Semper Idem — steeds dezelfde — kan zonder reserve gezegd worden van hem, die wij verleden week herdacht hebben.Hij stond nog in zijn eerste kracht, toen w ...

De Reformatie
R. v. R.
1961 woorden
Het „publiek vermaak” op de keper beschouwd

Het „publiek vermaak” op de keper beschouwd

LITERATUUR EN KUNSTDr Buitendijk citeert in zijn boek: „Op de keper beschouwd" (wij bespraken het in 't vorig artikel in deze rubriek) Dr M. Kruyswijk, die in een artikel in het weekblad Christel ij k Gymnasiaa, ! en Middelbaar Onderwijs schreef over: „Onderwijs en Openbare Ontspanning". L ...

De Reformatie
R. v. R.
1715 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Van Lennep, De „VoorzicliüQe". Mr J. van Lennep, de bekende romanschrijver, heeft in enkele dilcke bundels brieven en verzen gepubliceerd afkomstig uit zijn familie-archief, van zijn vader Mr C. van Lennep en van zijn grootvader. Mr D. G. van Leimep.Prachtig ...

De Reformatie
R. v. R.
1678 woorden
Kunst en gebrokenheid

Kunst en gebrokenheid

LITERATUUR EN KUNSTNaar aanleiding van onze artikelen over het boek van Dr Buitendijk: „Op de keper beschouwd", kregen we enkele brieven met vragen, die we graag nog willen beantwoorden.Een jonge lezer uit Rotterdam zit met de moeilijkheid, dat, wanneer we ons onthouden rnoeten van ...

De Reformatie
R. v. R.
1663 woorden
DE LAATSTE DER TACHTIGERS

DE LAATSTE DER TACHTIGERS

LITERATUUR EN KUNSTVorige week stierf in de hoge ouderdom van 87 jaar, Karel Johan Lodewijk Alberdinck Thijm (pseud.: Lodewijk van Deyssel), de laatst overgeblevene van de mannen, die, zoals zij in de literatuur genoemd worden, de „Tachtigers" vormden.Dit versohelden is een feit, wa ...

De Reformatie
R. v. R.
1617 woorden
Op de keper beschouwd

Op de keper beschouwd

LITERATUUR EN KUNSTDr W. J. C. Buitendijk, professor aan de Vrije Universiteit, gaf, bij de Uitgeefster J. H. Kok, N.V. te Kampen, onlangs een verzameling studiën en critieken uit onder bovenstaande titel.Op het stofomslag kondigt de Uitgeefster dit werk aan met de volgende woorden: ...

De Reformatie
R. v. R.
1610 woorden
van 3