GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
R. v. R.
Slachting in Holland

Slachting in Holland

Toen een „zeker iemand", op een „zekere" vergadering, in een „zeker" kerkgebouw te Utrecht, zich onder vrienden wanend, handenwrijvend een bulletin verstrekte dat ongeveer den inhoud had, dat „zeker varkentje" bijna gehangen was, beschikte hij, helaas, niet over de primeur van dit bericht. Andere ...

De Reformatie
R. v. R.
141 woorden
Goud, Wierook, Myrrhe

Goud, Wierook, Myrrhe

De Decembermaand van ieder jaar, dat God ons geeft, brengt een stroom van de z.g. „Kerstpoëzie", Kerstbundels, Kerstverhalen, Kerstplaten, Kerstboeken. Er schijnt voor de uitgeverijen altijd wel weer een afzetgebied voor deze lectuur te bestaan.Het verwondert ons niet. In de sombere, donke ...

De Reformatie
R. v. R.
944 woorden
Aan H. v. d. G. te Rotterdam.

Aan H. v. d. G. te Rotterdam.

ITERATUUR EN KUNSTUw brief heb ik met grote belangstelling gelezen. Het onderwerp, door U aangeroerd, wordt nog behandeld D. V. in deze rubriek. We zijn met de kwestie van het „publiek vermaak" nog lang niet klaar.R. V. R. ...

De Reformatie
R. v. R.
39 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

MIDDELBURG. — Zaterdag 11 Aug. j.l. leidde Ds Joh. Francke te Hoek een gemeentevergadering, vfaar ambtsdragers gekozen werden, n.l. 3 ouderlingen en 2 diakenen. Zondag 12 Aug. vond de bevestiging dier ambtsdragers plaats in den morgendienst. Aanwezig + 120 personen. De middagdienst werd door ± 22 ...

De Reformatie
C. VEENHOF.
R. v. R.
3690 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Het is een verkwikking, wanneer men een boek in lianden krijgt als dit, en men eens een keer niet vermoeid wordt met tragedies van mislukte, gestrande, kapot-gemaakte huwelijken. Ik geef toe, dat we niet klaar zijn met een roman te waarderen om wat hij niet is. Maar wanneer men lang achtereen nie ...

De Reformatie
R. v. R.
1402 woorden
Dichterschap en werkelijkheid

Dichterschap en werkelijkheid

LITERATUUR EN KUNSTDit hjvige werk van 480 pagina's beleefde zijn derde druk.De eerste verscheen in 1938, de tweede in het bezettingsJEiar 1943 en in 1951 deze derde druk. Het werk dient zich aan als een „Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afr ...

De Reformatie
R. v. R.
1087 woorden
DE LAATSTE DER TACHTIGERS

DE LAATSTE DER TACHTIGERS

LITERATUUR EN KUNSTVorige week stierf in de hoge ouderdom van 87 jaar, Karel Johan Lodewijk Alberdinck Thijm (pseud.: Lodewijk van Deyssel), de laatst overgeblevene van de mannen, die, zoals zij in de literatuur genoemd worden, de „Tachtigers" vormden.Dit versohelden is een feit, wa ...

De Reformatie
R. v. R.
1617 woorden
DE „TRIOMFREEKS”

DE „TRIOMFREEKS”

LITERATUUR EN KUNSTDe „Triomfreeks" ging haar derde jaargang in. Wij ontvingen de roman: „IK GELOOF JE", geschreven door Rob Sterkenburgh.In verband met deze nieuwe roman en zijn verschijning in deze boekenreeks, willen we graag iets zeggen over de boekenreeksen in het algemeen. ...

De Reformatie
R. v. R.
1298 woorden
Een roman over de afscheiding

Een roman over de afscheiding

LITERATUUR EN KUNSTDe bekende romanschrijver P, A. de Rover gaf bij de firma Jan Haan te Groningen een roman uit getiteld: „Ruig Volk". In een inleidend woord vertelt hij, dat deze roman op verzoek van de uitgever geschreven werd. Er moest een boek komen over dat tijdvak in de 19e eeuw, wa ...

De Reformatie
R. v. R.
1393 woorden
De Bell-Ringers in 1880

De Bell-Ringers in 1880

LITERATUUR EN KUNSTKuypers protest tegen het optreden der „Bell- Ringers", waardoor ons christelijk publiek zich beet genomen voelde, ontlokten in de pers felle reacties, zeiden we. Het was Prof. Dr F. L. Rutgers, die in De Standaard van 2 Dec. 1880 een artikel schreef onder de titel: „De ...

De Reformatie
R. v. R.
1442 woorden
van 3