GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
R. v. R.
Kunst en gebrokenheid

Kunst en gebrokenheid

LITERATUUR EN KUNSTNaar aanleiding van onze artikelen over het boek van Dr Buitendijk: „Op de keper beschouwd", kregen we enkele brieven met vragen, die we graag nog willen beantwoorden.Een jonge lezer uit Rotterdam zit met de moeilijkheid, dat, wanneer we ons onthouden rnoeten van ...

De Reformatie
R. v. R.
1663 woorden
Spel krachtens bevel

Spel krachtens bevel

LITERATUUR EN KUNSTDr Buitendijk waarschuvyt in zijn boek: „Op de keper beschouwd", tegen, wat hij noemt: een , , Calvinistisch puritanisme". Hij schrijft (bladz. 16): „Nu valt het niet te miskennen dat de Calvinist in het algemeen huiverig is voor 't spel. Af keer van toneelspel en dans i ...

De Reformatie
R. v. R.
1463 woorden
CULTUUR-NEGATIVISME OORZAAK VAN AFVAL?

CULTUUR-NEGATIVISME OORZAAK VAN AFVAL?

LITERATUUR EN KUNSTDr Buitendijk brengt in zijn boek: „Op de keper beschouwd" een felle critiek uit op , , bepaalde christelijke kringen" (bladz. 41), die wèl de eis stellen: een christelijke politiek, een christelijke wetenSchapsgedachte, een christelijke sociale organisatie enz., maar di ...

De Reformatie
R. v. R.
1605 woorden
VERLEGENHEIDS-„CULTUUR”

VERLEGENHEIDS-„CULTUUR”

LITERATUUR EN KUNSTWe zien in het boek van Dr Buitendijk „Op de keper beschouwd" een poging om inderdaad te komen tot, wat de uitgevers op het stofomslag aankondigen: „een nieuwe grondslag voor een nieuwe christelijke literatuurbeschouwing''.• Daar hij het in dit werk niet alleen ov ...

De Reformatie
R. v. R.
2808 woorden
Aan H. v. d. G. te Rotterdam.

Aan H. v. d. G. te Rotterdam.

ITERATUUR EN KUNSTUw brief heb ik met grote belangstelling gelezen. Het onderwerp, door U aangeroerd, wordt nog behandeld D. V. in deze rubriek. We zijn met de kwestie van het „publiek vermaak" nog lang niet klaar.R. V. R. ...

De Reformatie
R. v. R.
39 woorden
„PUBLIEK VERMAAK”

„PUBLIEK VERMAAK”

LITERATUUR EN KUNSTIn voorgaande artikelen hebben wij gewezen op het principiële verschil van inzicht dat er is tussen wat onze gereformeerde voorouders beleden en wat er vandaag in gereformeerde kring betoogd wordt aangaande het publiek vermaak of wat men meestal liever aanduidt met de wi ...

De Reformatie
R. v. R.
2070 woorden
Ook Professor HOLWERDA van ons afgenomen

Ook Professor HOLWERDA van ons afgenomen

Juist voor het afdrukken van dit nummer bereikte ons het verpletterend bericht, dat ook Professor B. HOLWERDA plotseling is overleden, op Woensdagavond acht uur, in de ouderdom van 42 jaar.De hoogleraar was tot half zeven in het schoolgebouw, waar hij een candidaatsexamen afnam, werkzaam g ...

De Reformatie
R. v. R.
329 woorden
De Bell-Ringers in 1880

De Bell-Ringers in 1880

LITERATUUR EN KUNSTKuypers protest tegen het optreden der „Bell- Ringers", waardoor ons christelijk publiek zich beet genomen voelde, ontlokten in de pers felle reacties, zeiden we. Het was Prof. Dr F. L. Rutgers, die in De Standaard van 2 Dec. 1880 een artikel schreef onder de titel: „De ...

De Reformatie
R. v. R.
1442 woorden
Het „publiek vermaak” op de keper beschouwd

Het „publiek vermaak” op de keper beschouwd

LITERATUUR EN KUNSTDr Buitendijk citeert in zijn boek: „Op de keper beschouwd" (wij bespraken het in 't vorig artikel in deze rubriek) Dr M. Kruyswijk, die in een artikel in het weekblad Christel ij k Gymnasiaa, ! en Middelbaar Onderwijs schreef over: „Onderwijs en Openbare Ontspanning". L ...

De Reformatie
R. v. R.
1715 woorden
ENKELE FLITSEN

ENKELE FLITSEN

Bij het overlijden van Prof. SchilderSemper Idem, plaatste Bilderdijk soms als zijn levensdevies aan zijn brief hoof den.Semper Idem — steeds dezelfde — kan zonder reserve gezegd worden van hem, die wij verleden week herdacht hebben.Hij stond nog in zijn eerste kracht, toen w ...

De Reformatie
R. v. R.
1961 woorden
van 3