GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
R. v. R.
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Van Lennep, De „VoorzicliüQe". Mr J. van Lennep, de bekende romanschrijver, heeft in enkele dilcke bundels brieven en verzen gepubliceerd afkomstig uit zijn familie-archief, van zijn vader Mr C. van Lennep en van zijn grootvader. Mr D. G. van Leimep.Prachtig ...

De Reformatie
R. v. R.
1678 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Van der Palm, het troetelkind. Een der meest karakteristieke figuren van het Fransche tijdvak in ons land was Prof. Johannes Hendricus van der Palm, de grootvader van Nic. Beets.Hij studeerde te gelijk met Bilderdijk aan de universiteit te Leiden en het sche ...

De Reformatie
R. v. R.
1560 woorden
De verzetsstrijd van De Reformatie ¹)

De verzetsstrijd van De Reformatie ¹)

Wij willen iets zeggen van de positie van De Reformatie in den bezettingstijd, zooals wij die van zeer nabij hebben meegemaakt.Toen, na de eerste duitsche terreur van de nachtzwarte Meidagen 1940 De Reformatie weer uitkwam, sprak haar hoofdredacteur het eenig juiste woord voor de geheele n ...

De Reformatie
R. v. R.
1567 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

MIDDELBURG. — Zaterdag 11 Aug. j.l. leidde Ds Joh. Francke te Hoek een gemeentevergadering, vfaar ambtsdragers gekozen werden, n.l. 3 ouderlingen en 2 diakenen. Zondag 12 Aug. vond de bevestiging dier ambtsdragers plaats in den morgendienst. Aanwezig + 120 personen. De middagdienst werd door ± 22 ...

De Reformatie
C. VEENHOF.
R. v. R.
3690 woorden
Slachting in Holland

Slachting in Holland

Toen een „zeker iemand", op een „zekere" vergadering, in een „zeker" kerkgebouw te Utrecht, zich onder vrienden wanend, handenwrijvend een bulletin verstrekte dat ongeveer den inhoud had, dat „zeker varkentje" bijna gehangen was, beschikte hij, helaas, niet over de primeur van dit bericht. Andere ...

De Reformatie
R. v. R.
141 woorden
Goud, Wierook, Myrrhe

Goud, Wierook, Myrrhe

De Decembermaand van ieder jaar, dat God ons geeft, brengt een stroom van de z.g. „Kerstpoëzie", Kerstbundels, Kerstverhalen, Kerstplaten, Kerstboeken. Er schijnt voor de uitgeverijen altijd wel weer een afzetgebied voor deze lectuur te bestaan.Het verwondert ons niet. In de sombere, donke ...

De Reformatie
R. v. R.
944 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Het is een verkwikking, wanneer men een boek in lianden krijgt als dit, en men eens een keer niet vermoeid wordt met tragedies van mislukte, gestrande, kapot-gemaakte huwelijken. Ik geef toe, dat we niet klaar zijn met een roman te waarderen om wat hij niet is. Maar wanneer men lang achtereen nie ...

De Reformatie
R. v. R.
1402 woorden
„Het Oever” en „De verte roept”,

„Het Oever” en „De verte roept”,

LITERATUUR EN KUNSTtwee romans door Annie Oosterbeek— Dutschun. Een uitgave van Van Holkema & Warendorf, N.V. te Amsterdam^ (Het Oever, tweede druk).Wij hebben in deze beide boeken te doen met een opmerkelijk debuut. Deze schrijfster, die, naar wij vernemen, een engelse van gebo ...

De Reformatie
R. v. R.
1204 woorden
Dichterschap en werkelijkheid

Dichterschap en werkelijkheid

LITERATUUR EN KUNSTDit hjvige werk van 480 pagina's beleefde zijn derde druk.De eerste verscheen in 1938, de tweede in het bezettingsJEiar 1943 en in 1951 deze derde druk. Het werk dient zich aan als een „Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afr ...

De Reformatie
R. v. R.
1087 woorden
De duivel onder ons

De duivel onder ons

I LITERATUUR EN KUNSTDr H. Bavinck schreef in zijn „De overwinning der ziel", deze onder ons bekend geworden woorden: „Na de oppermachtige heerschappij van het materialisme in de vorige eeuw heeft allerwege het bevi'ijdingswoord weerklonken, dat Dr Van Ginneken in zijn Handboek der Nederla ...

De Reformatie
R. v. R.
2147 woorden
van 3