GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
R. v. R.
„PUBLIEK VERMAAK”

„PUBLIEK VERMAAK”

LITERATUUR EN KUNSTIn voorgaande artikelen hebben wij gewezen op het principiële verschil van inzicht dat er is tussen wat onze gereformeerde voorouders beleden en wat er vandaag in gereformeerde kring betoogd wordt aangaande het publiek vermaak of wat men meestal liever aanduidt met de wi ...

14 juni 1952
De Reformatie
R. v. R.
2070 woorden
Kunst en gebrokenheid

Kunst en gebrokenheid

LITERATUUR EN KUNSTNaar aanleiding van onze artikelen over het boek van Dr Buitendijk: „Op de keper beschouwd", kregen we enkele brieven met vragen, die we graag nog willen beantwoorden.Een jonge lezer uit Rotterdam zit met de moeilijkheid, dat, wanneer we ons onthouden rnoeten van ...

19 juli 1952
De Reformatie
R. v. R.
1663 woorden
’t Is mijn broeder

’t Is mijn broeder

LITERATUUR EN KUNSTdoor Argye M. Eriggs. Uit het Amerikaans vertaald door Nel Bergmans. Uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen.We zijn heel erg blij met dit boek, want het is een goed boek en goede boeken zijn schaars tegenwoordig.Het is het verhaal van jQSh Kenyon.Zijn vade ...

1 maart 1952
De Reformatie
R. v. R.
1009 woorden
ENKELE FLITSEN

ENKELE FLITSEN

Bij het overlijden van Prof. SchilderSemper Idem, plaatste Bilderdijk soms als zijn levensdevies aan zijn brief hoof den.Semper Idem — steeds dezelfde — kan zonder reserve gezegd worden van hem, die wij verleden week herdacht hebben.Hij stond nog in zijn eerste kracht, toen w ...

12 april 1952
De Reformatie
R. v. R.
1961 woorden
Het „publiek vermaak” op de keper beschouwd

Het „publiek vermaak” op de keper beschouwd

LITERATUUR EN KUNSTDr Buitendijk citeert in zijn boek: „Op de keper beschouwd" (wij bespraken het in 't vorig artikel in deze rubriek) Dr M. Kruyswijk, die in een artikel in het weekblad Christel ij k Gymnasiaa, ! en Middelbaar Onderwijs schreef over: „Onderwijs en Openbare Ontspanning". L ...

19 april 1952
De Reformatie
R. v. R.
1715 woorden
VERLEGENHEIDS-„CULTUUR”

VERLEGENHEIDS-„CULTUUR”

LITERATUUR EN KUNSTWe zien in het boek van Dr Buitendijk „Op de keper beschouwd" een poging om inderdaad te komen tot, wat de uitgevers op het stofomslag aankondigen: „een nieuwe grondslag voor een nieuwe christelijke literatuurbeschouwing''.• Daar hij het in dit werk niet alleen ov ...

28 juni 1952
De Reformatie
R. v. R.
2808 woorden
Spel krachtens bevel

Spel krachtens bevel

LITERATUUR EN KUNSTDr Buitendijk waarschuvyt in zijn boek: „Op de keper beschouwd", tegen, wat hij noemt: een , , Calvinistisch puritanisme". Hij schrijft (bladz. 16): „Nu valt het niet te miskennen dat de Calvinist in het algemeen huiverig is voor 't spel. Af keer van toneelspel en dans i ...

12 juli 1952
De Reformatie
R. v. R.
1463 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Van der Palm, het troetelkind. Een der meest karakteristieke figuren van het Fransche tijdvak in ons land was Prof. Johannes Hendricus van der Palm, de grootvader van Nic. Beets.Hij studeerde te gelijk met Bilderdijk aan de universiteit te Leiden en het sche ...

14 juni 1940
De Reformatie
R. v. R.
1560 woorden
De duivel onder ons

De duivel onder ons

I LITERATUUR EN KUNSTDr H. Bavinck schreef in zijn „De overwinning der ziel", deze onder ons bekend geworden woorden: „Na de oppermachtige heerschappij van het materialisme in de vorige eeuw heeft allerwege het bevi'ijdingswoord weerklonken, dat Dr Van Ginneken in zijn Handboek der Nederla ...

26 januari 1952
De Reformatie
R. v. R.
2147 woorden
Op de keper beschouwd

Op de keper beschouwd

LITERATUUR EN KUNSTDr W. J. C. Buitendijk, professor aan de Vrije Universiteit, gaf, bij de Uitgeefster J. H. Kok, N.V. te Kampen, onlangs een verzameling studiën en critieken uit onder bovenstaande titel.Op het stofomslag kondigt de Uitgeefster dit werk aan met de volgende woorden: ...

22 maart 1952
De Reformatie
R. v. R.
1610 woorden
van 3