GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

AFSCHEIDSAVOND. Tot haar groote vreugde kan de zendende kerk van Zwolle mededeelen aan allen, die met haar meeleven en meebidden in de dingen van het zendingswerk van onze kerken, dat de goeroe indjil K. Tanahomba, die reeds zoo lang wacht op verlof om te kimnen te ...

16 november 1946
De Reformatie
V.
277 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

GEBED OM DEN WEDEROPBOUW DER KERK.¹) Broeders en Zusters in onzen Heere Jezus Christus, Er is bhjdschap en dankbaarheid in onze harten. Zoo de Heere wil hopen we op den dag van morgen voor het eerst na den oorlog en voor het eerst na de beroering en vrijmaking der ...

12 oktober 1946
De Reformatie
V.
K. S.
G. A. HOEKSTRA.
A. J. BOSCH.
8347 woorden
Oproep

Oproep

Het is hei schelden niet, noch schimpingen of dreigen.Het is geen wapenschouw naar vreemd, uitheemsch model; Geen bruut en blind geweld bracht ooit het recht tot zwijgen: Maar noodelooze angst en lafheid doen het wel!In kalme, stille tijd banieren te ontplooien. ...

10 augustus 1945
De Reformatie
V.
108 woorden
Een zeventiende-eeuwsche Gideon.

Een zeventiende-eeuwsche Gideon.

Het leger, en daarmee het Independentisme, had gezegevierd, maar dit beteefcende allerminst, dat de bandeloosheid haar intocht had! gedaan. Daarvoor was de held v; an het leger (nu, dood'at Fairfax zich had teruggetrokken, ook officieel de Lord-General) te zeer een man van orde.Nadat Cromw ...

23 januari 1925
De Reformatie
VELDKAMP.
V.
2095 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie) CATECHISMUS OP SCHOOL. Martinet gaf uit een „Catechismus der natuur." Dit boek had ten doel, een overzicht te geven over de weikingen in de natuur. Een Catechis mus geeft dus een overzicht van een tak van wetensch ...

16 april 1911
De Heraut
V.
P.
389 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Geachte Redactie!Als we iets niet kunnen begrijpen, zit het .m som bij ons op een kleinigheid vast. En zoo kan het m. i. wel eens zijn bij die broeders, die toch maar werkelijk niet kunnen inzien, dat we naar den eisch des Woords de kind ...

2 april 1905
De Heraut
V.
A. J. T.
634 woorden
Statistiek.

Statistiek.

Reeds herhaaldelijk werd onzerzijds geprotesteerd tegen de fatale gewoonte van de Haagsche Bureaux, om in hun statistieken alleen met Roomschen en Joden afzonderlijk te rekenen, en alle overige „kerken" onder het allegaartje van „Protestansch" saam te vatten.In de nu pas verschenen strafre ...

16 april 1899
De Heraut
Uw. Dw.
V.
802 woorden
Binnenland.

Binnenland.

De coiifessioneile veieeiiigiiigiaFrie& lanii hield Woensdag te Leeuwarden hare eerste jaarvergadering, waartoe ongeveer een 250 mannen en vrouwen waren opgekomen. Ds.Hoekstra van Longerhouw opende met een inleidend woord waarbij hij wees op den treurigen toestand der Ned. Herv. kerk, ...

18 september 1892
De Heraut
V.
1261 woorden