GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
WiNCKEL.
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland, Is de Duitsche zending ten gronde gericht? Al kan het niet ontkend, dat de Duitsche Zending tengevolge van den ongelukkigen afloop van oorlog groote schade leed, toch kan niet gezegd worden, dat zij geheel vernietigd is. In China, Zuid-Afrika, Ned.-Iodië gaat de arbeid dier ze ...

De Heraut
WiNCKEL.
382 woorden
Buitenlanv.

Buitenlanv.

N. Amerika. Bill Sunday's predikingWij deelden reeds mede hoc de bekende ÉvangeUst zich bij zijn campagne in New-York, die tien weken duurde, uitliet over dea oorlog. Gelukkig dat hij ook andere dingen heeft ten gehoore gebracht. Wij willen omtrent zijn prediking in de voornaamste stad van ...

De Heraut
WiNCKEL.
849 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. De 94 stellingen van Claus Harms. Een stem van voor honderd jaren.Toen men honderd jaar geleden in Duitschland het 300-jarig jubüeum der Reformatie vierde, stond in Kiel Claus Harms op en sloeg 94 nieuwe stellingen aan de deur van de Luthersche Kerk. De 94 stelUngen die Luther ...

De Heraut
WiNCKEL.
2488 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Verstoring van Godsdienstoefeningen. In het Rijksstrafwetboek van Duitschlahd worden zij, die een Godsdienstoefening door het inaken van geraas of door het stichten van wanorde, verstoren, bedreigd met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar. Nu was het in de provincie Hannover in den laats ...

De Heraut
WiNCKEL.
238 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Etn bgbel voor den Keizer van Japan. Bg gelegenheid van de kroning van den Keizer van Japan in de maand November, hebben de Japaneezen die zich in N.-Amerika bevinden, aan hun Souverein een kioningsgeschenk gszonden. Dit geschenk bestaat uit een Bijbel in de Engelsche taal, gebonden in wit leder. ...

De Heraut
WiNCKEL.
346 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Geheelonthouding. In den Staat Michigan moesten op de Isten Mei 342 lokalen waar men alcoholische drank verkocht, gesloten worden.Zoo is dan ook een groot deel van Michigan „droog" geworden. De geheelhoudersbeweging heeft in den laat; ten tijd veel overwinningen te boeken. Dat Rusland den ...

De Heraut
WiNCKEL.
142 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk.Stemming in Frankrijk.Stemming in Frankrijk.Bij den ontzaglijken oorlog die nog steeds woedt, stellen de lezers van de Heraut zeker het meeste belang in den inyloed dien de reuzenworsteling der volken heeft op het godsdienstige leven. Van uit Frankrijk en Engeland vernemen wij daaromtre ...

De Heraut
WiNCKEL.
1138 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankryk. Herlevihgvandereligie.Een Parijsche Correspondent deed zich aldus hooren in de Nieuwe Roti. Courant: „Gisterenavond, tegen het middernachtelijk uur, ben ik naar Saint Vincent de Paul gegaan. Groote rust op straat. Boven aan het plein Lafayette staat de kerk als een donkere ...

De Heraut
WiNCKEL.
954 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Een uitnemend vermaan aan Duitschland's soldaten.Het opperconsistorie der Evangelische kerk van Beijeren heeft een brief tot de soldaten in het oorlogsveld gericht, waaraan wij het volgende ontleenen : Lieve vrienden! In honderden kerken van uw vaderland wordt op 21 Feb ...

De Heraut
WiNCKEL.
1175 woorden
Gemengd Nieuws,

Gemengd Nieuws,

De Wachter deelt mede, dat in het jaar 1908 er ijooo herbergen of cafe's gesloten werden. Van dit getal werden 11, 000 gesloten door een gehouden volksstemming; een 4000 konden niet meer bestaan omdat er wettelijke bepalingen waren gemaakt, die het tappersbediijf zeer bemoeilijkten. In het jaar 1 ...

De Heraut
WiNCKEL.
228 woorden
van 4