GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1887-04-10
„Uitermate verhoogd!”

„Uitermate verhoogd!”

[AASCHFEEST.] Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Filipp. 2 : 9. Ons Paaschteest heet naar Pascha, een woord van oud-Hebreeuwschen oorsprong, dat eigenlijk „voor den dag komen, " „doorbreken, " „er uitkomen" beteekent. Als h ...

De Heraut
KUYPER.
2550 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dnitscllland. Kiesrecht der Gemeenteleden. De Gereformeerde bond en de leer der verkiezing.De kerkelijke besturen van de Evangelische kerk van Duitschland, vooral in Pruisen, meenden een daad van grootmoedigheid te verrichten, teen zij den gemeenten de vrijheid gaven hare eigene leeraars t ...

De Heraut
WINCKEL.
1684 woorden
„Wonderbaarlijk omlaag gedaald.”

„Wonderbaarlijk omlaag gedaald.”

[GOEDB VRIJDAG.] Hare onreinheid is in hare zoomen, zij heeft niet gedacht aan haar uiterste; daarom is zij wonderbaarlijk omlaag gedaald; zij heeft geenen trooster; Heere! zie mijne ellende aan, want de vijand maakt zich groot. (Klaagl. 1 : 9.) ...

De Heraut
KUYPER.
1308 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

Buiten verantwoordeli/kheid van de Redactie.Haarlem., 30 Maart 1887.Aan de Redactie van de Heraut.Mag ik u voor het volgende bescheidenlijk een plaats verzoeken? Tot dusver hadden de belijders onzes Heeren de droeve ervaring opgedaan, dat er menschen waren, die door on ...

De Heraut
G. MILO.
1281 woorden
De Volksherk.

De Volksherk.

Het feit, dat het derikbeeld van een Volkskerk in strijd is met de belijdenis „(f^r eetiwi^e Verkiezing", staat dus boven bedenking vast, en reeds te dezer oorzake kan een Volkskerk nooit passen in een Gereformeerde Belijdenis, die het „hart der kerk", d. i. het „cor ecclesiae' juist in de vrijma ...

De Heraut
KUYPER.
1212 woorden
Vrij Universiteit.

Vrij Universiteit.

Vrije Universiteit.ƒGod is ons genegen • Onze God geeft zegen.Rijmps. 67 : 3.Schreef ik onlangs over Arasterdam, laat mij nu eens iets over een zeer klein plaatsje mógen mededeelen.Een md der Commissie tot vermeerdering der Inkomsten is nu eenmaal iemand, die de ...

De Heraut
1182 woorden
Niet zonder droefheid bespeurt

Niet zonder droefheid bespeurt

Niet zonder droefheid bespeurt men, hoe het schorsen, afzetten, ontzetten en uitzetten nog altoos zonder sparen of verpoozen in het Hervormd kerkgenootschap doorgaat.Van 1816 af heeft dit genootschap aide macht bezeten, om tot zulk een klopjacht over te gaan, en al deze zeventig jaren heel ...

De Heraut
1170 woorden
Met onbetwistbare juistheid

Met onbetwistbare juistheid

Met onbetwistbare juistheid heeft de heer Docent Wielenga in zijn redevoering over de Doleerende Kerken aangetoond, wat trouwens niemand ooit weersproken had, dat de doleerende kerken die in de 17e eeuw tegenover het Remonstrantisme optraden, niet gebroken hebben met het toenmalig kerkverband. ...

De Heraut
1063 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Een Begrafenis in Japan. Een Hollandsch zendeling, die uit Amerika kwam en onlangs een tijd in Japan heeft vertoefd, deelt ons daarvan een en ander mee, dat waarlijk wel verdient eens door de vrienden gelezen te worden. We geven 't hier maar verkort.Het heef ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
969 woorden
Inwending Zending.

Inwending Zending.

Aan het volgende zij hier nog bijtijds een plaatsje vergund; we voegen er bij, dat, mochten de omstandigheden een anderen tijd gewenscht maken, dit niet ter zake afdoet. Gebedsvereeniging tot heiliging; van den Rustdag. De ten vorigen jare ook hier te lande v ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
794 woorden
van 3