GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1895-11-03
P. K. VAN BOON.

P. K. VAN BOON.

llüff KEffiGIBOM 18 BfiEDA.Ingekomen bij Ds. W. KAPTEYN: Van Mej. N. N. te Breda 72.50; van N. N. door Ds. Noordewier ƒ5; van J. R./i. Bij ondergeteekende van A. B. te Gorinchem ƒ5; van Mej. N. N. te Breda ƒ25; van Mej. N. N. ter Terneuzen ƒ2.50.Veel hebben de kerken der andere gewe ...

De Heraut
194 woorden
Door Dr. A. KUYPER.

Door Dr. A. KUYPER.

DOORDrie Deelen, ingenaaid f 16.75; in drie halMederen banden f 81.25. (Ltosae banden per stuk f 1.—).DE UITGEVER, Amsterdam. J. A. WOEMSERELECTRISCHE DRUKKERIJ, voorheen J. J. ARND & ZONÏN. ...

De Heraut
27 woorden
b. van der land,

b. van der land,

K BUSTES in PLASTIEK.Sformaat 32 X 33, ƒ 5.— {ser stuk.Is. da Costa en Ir. è. Groes ? . Prinsterer, formaat 24 x I4| ƒ 3.— per stuk.Boekhandel van B. VAN DER LAND, Amsterdam, i^embrandtplein 18. ...

De Heraut
29 woorden
Door J.H.HOUTZAGERS,

Door J.H.HOUTZAGERS,

Door den Uitgever F. P. D'HUIJ, te Middelburg., is verzonden de vierde aflevering van: DOORJ. H. nOVTZAQEnS, Geref. Predt. te Kootwijk.Deze afi., 12 pag. druks, verschijnen om de 14 dagen. Prijs ƒ 0.73, fr. per post ƒ 1.04 per jaar. Proefnummer wordt op aanvrage gaarne ...

De Heraut
41 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE WAGENMAKER. XI. EEN HEET GEVECHT. Intusschen had het keizerlijke krijgsvolk voet op de brug gezet. Een vaandel werd ontplooid en het voetvolk rukte voorwaarts, terwijl het trompetgeschal klonk. In d ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1115 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: Van den heer H. Emmens te Tienhoven ƒ 21; door Ds. J. Wisse te Garijp ƒ69; door den heer M. Noordijke te Colijnsplaat / 68; door den heer A. J. Korteweg te Klundert ƒ 127; door den heer R. Toren te Oostwold ...

De Heraut
426 woorden
Firma Johannes Kramer & Co

Firma Johannes Kramer & Co

Wirma, JOIIJL2Sn^: BS : H: FtA.MBSJFt éb Co, , ^f Bil 15-17, ilSTSROü.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PHOLONeATIkN en BELEENINfiEN. Nemen gelden k DEPOSITO 1/2 pCt onder de prolongatiekoers ...

De Heraut
51 woorden
Door Dr.L. Wagenaar.

Door Dr.L. Wagenaar.

Bij (J. A, ."SA^ORMSEJEi, te Amsterdam, is ter perse om eerstdaagste verschijnen: et üod.Levensbeschrijving van den WelEerwaapden HeerJ. J. A. PLOOS VAN AiWSTEL, DOORDP. L. imOEBiAAR.JMEet Fortret en andere afbeeldingeen. ...

De Heraut
42 woorden
Berefarmeerde Bezindheid.

Berefarmeerde Bezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Beverwijk A, J. C. Raamsdonk te Veere. — Oosterbeek, G. de Braal te Kralingen (gem. Rotterdam.) — Passaie (N.-Amerika), J. Contant te Biezelinge (gem. Kapelle.) BEDANKT: Burum (cl. KoUum), P. Postema te Warfum (Gron.) ...

De Heraut
315 woorden
Kuyper.

Kuyper.

Voor de vele en treffende bewijzen van vriendelijke belangstelling in zijn huislijke vreugde op den dag, die ^lierboven staat, zij het den ondergeteekende veroorloofd, hiermede openlijk zijn harteiijken dank te betuigen.Amsterdam, , 31 October 1895.KUYPER. ...

De Heraut
34 woorden
van 3