GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1897-11-21
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Sereformeerde Kerken.BEROEPEN: Strijen c. a., G. de Braal, te Oosterbeek. — Veere (Walch.l, P. J. Baaij, te Kamperland (gem. Wissekerke). — 'sGravenhage B, J. E. Vonkenberg, te Voorthuizen. — Monttoort en Linschoten, A. de Vlieg, te Renkum. — Middelburg B, J Breukelaar, te Bodegraven. — St ...

21 november 1897
De Heraut
352 woorden
S.J.SEEFAT.

S.J.SEEFAT.

Vrije UniversiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ContrIbDtIëo: Door den heer A. B. Jonker te Roodeschool ƒ13.50; door den heer G. Knijpers te Sprang ƒ22; door den heer F, A. v. d. Bos te Wommels ƒ 104, 50; door den heer Abr. Maas te Vrouwepolder ƒ 9; door den heer K. Olthofif ...

21 november 1897
De Heraut
422 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een congres van Joden. In de maand Augustus dezes jaars kwam er te Bazel een congres van Joden samen. Dr. Herzl is Europa doorgetrokken om overal de Joodsche wereld in geestdrift te ontvonken voor de gedachte van eene herleving van het Judaïsme waarvan het centrum als van ouds Jeruzalem worden mo ...

21 november 1897
De Heraut
WINCKEI.
465 woorden
JAEQUELINE C. RUTGERS.

JAEQUELINE C. RUTGERS.

llMSTERDilll.„Dr. SÉnrer's Hospitaal".Ontvangen April—October I897.Contribution: Aalten (ii h.) ƒ 27.50; Abcoude ƒ 2, 50; Amersfoort (13 h, ) ƒ 32, 50; Amsterdam (92 h, ) / 245.50; Anjum (2 h.) ƒ5; Apeldoorn (15 h.) ƒ 56.25; Arnhem (43 h.) ƒ 107.50; Assen (3 h.) ƒ 6.50; Baarn ...

21 november 1897
De Heraut
561 woorden
Corrigendum.

Corrigendum.

De heer Bensdorp heeft in de Kath. Stemmen een overzicht gegeven van wat voor enkele maanden door ons, in onze artikelen over de gemecne gratie, over »de onbevlekte ontvangenis van Maria" werd gezegd.In het gemeen gaan we hierop niet in, evenmin als we dit deden op menig andere critiek doo ...

21 november 1897
De Heraut
600 woorden
Vaccine.

Vaccine.

Telkens hoort men van liberale zijde, dat de gemoedsbezwaren tegen de vaccine ingesluimerd zijn.Het kan daarom zijn nut hebben, uit de praktijk des levens weer eens een stem te laten opgaan, waaruit het heel anders blijkt.Ziehier het schrijven van een man, die onder den vaccinedwang ...

21 november 1897
De Heraut
625 woorden
Wordt vervolgd.

Wordt vervolgd.

te Amstepdam.Sedert de laatste opgave ontving de Vereeniging voor Voorbereidend Universitair Onderwijs, het volgende aan giften en jaarlijksche bijdragen: Amsterdam, H. A. G. ƒ 27.50; Ds. P. v. S, van IJ, & Z. ƒ so; I. P. V. ƒ i; Mej, W. M, G. ƒ 0.62I/2; Wed. D. ƒ 2.50; Mej. A. ...

21 november 1897
De Heraut
939 woorden
Blank en Kleurling.

Blank en Kleurling.

Van onzen gewaardeerden vriend en broeder Ds. P. Jansz te Pati ontvingen we een belangrijk schrijven over de vraag, hoe te werk te gaan, waar blanke Christenen en Christenen uit de kleurlingen saam vergaderen in één bedehuis.Hij is een teeder Christen, een man met een warm hart voor den in ...

21 november 1897
De Heraut
P. JANSZ.
1086 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

ccxxxix. JUAN DE LION. In de dagen der Hervorming lag in de nabijheid van Sevilla een klooster, dat van den heiligen Isidorus genoemd. Aan dit klooster klopte op zekeren dag Juan de Lion, een kunstenaar (volgens anderen een kleermake ...

21 november 1897
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1098 woorden
Door Kinderen.

Door Kinderen.

EEN OMKEER. De drie knapen leerden er flink op los, doch Kasper was onbetwistbaar de eerste, 't Was opmerkelijk zoo vlug als hij leerde, zoo nauwkeurig als hij alles onthield. Meer dan eens kwamen, toen een paar jaren waren voorbijgegaan, de zoons van den dominee s ...

21 november 1897
De Heraut
1196 woorden
van 3