GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1914-05-31
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Hertogin Wera van Württemberg, stichtster eener Gemeinschaftskerk.De „Gemeinschaften" in Stuttgart zijn een flinke schrede ' ooruit gegaan. Zij hebben tegenwoordig — zij het ook niet officieel — eene kerk met een predikant en daarbij een gTOote Gemeinschaftszaal, welke bij de ...

De Heraut
598 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

NAAR ROTTERDAM! De Vereeniging tot Chr. Verz. van Zenuwlijders roept ons Woensdag 3 Juni naar de Maas-stad. Zal het weer gaan als vorige jaren, dat behalve het Bestuur er slechts een zeer luttel aantal afgevaardigden tegenwoordig is r M. i. mag deze verkeerde gewoo ...

De Heraut
T. SAP
H. DEKKER.
G. W. H. ESSELINK
870 woorden
„Gemeente" of „geloovigen".

„Gemeente" of „geloovigen".

Een onzer lezers uit Amerika vraagt ons, of het wel juist is, dat zijn predikant bij het bedienen van den doop spreekt van het formulier om den doop te bedienen aan de kinderen der gemeente, in plaats van om den doop te bedienen aan de kinderen der geloovigen.Vermoedelijk komt deze vraag d ...

De Heraut
314 woorden
In moderne kringen

In moderne kringen

Amsterdam, 29 Mei igi^.-In moderne kringen is het thans mode geworden de voorstelling te geven, alsof de orthodoxie onzer dagen, met name het Neocalvinisme, steeds meer aan 't afglijden is van het geloofsstandpunt onzer vaderen en telkens concessies aan de moderne levens-en wereldbeschouwi ...

De Heraut
1143 woorden
Het doctoraat.

Het doctoraat.

XIII. Het Gereformeerde beginsel eischt een Gereformeerde Universiteit.Noch een kerkelijke kweekschool, hoe uitnemend ook ingericht voor de opleiding der predikanten, noch een op zich zelf staande Theologische faculteit, waar de wetenschap meer om zich zelf ...

De Heraut
DR. H. H. K.
2200 woorden
„Voor de menschen”.

„Voor de menschen”.

[PINKSTEREN 1914]. En ik zeg u: een iegelijk, die mij belijden zal voor de menschen, dien zal ook de Zoon des menschen belijden voor de engelen Gods. Lucas 12 : 8. Ons Pinksterfeest heeft ook zijn kant naar binnen^ maar van de drie g ...

De Heraut
Dr. A. K.
1423 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

EEN OUD PINKSTERLIED. Laat ons God den Vader loven. Die den vaad'ren had verklaard Dat Hij eens Zijn Geest van boven Uit zou storten op deez' aard. Laat ons Christus 's Vaders Zoon Die verheerhjkt op den troon Heeft dien Geest Zijn volk gezonden Prijzen en Zijn eer ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
323 woorden
Geestelijke verzorging van onze Gereformeerden in Indië.

Geestelijke verzorging van onze Gereformeerden in Indië.

Nu op onze a. s. Generale Synode o. m. ook de vraag ter sprake zal komen, hoe gezorgd kan worden voor de geestelijke belangen van de verstrooide geloovigen in Nederlandsch Indië, heeft de Classis 's Gravenhage een goed werk gedaan met aan alle Gereformeerde Kerken de volgende missive te zenden: ...

De Heraut
Ds. D. J. B. WYERS
W. DE VRIES GZN.
Ds. D. J. B. WIJERS
692 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Naar aanleiding van de toenemende actie der socialisten in de Hervormde Kerk schrijft Ds. Landwehr in de Rotterdamsche Kerkbode: Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat in den laatsten tijd de modernen in Ned. Herv. kerk krachtig propaganda maken voor hun beginselen. Jaren lang hebben zij ...

De Heraut
666 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Lioessens, Herwijnen, C. J. Hakman, te Hollum (op Ameland). — Gaast ca., E. C. v. d. Laan, te Driesum. — Oostburg, Mildam, J. H. Telkamp, cand. te Hillegom. — Nieuwerkerk (Z.), T. Bouma, te Doorn. — Oosterbierum, J. Voerman, te Warn ...

De Heraut
615 woorden
van 4