GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1921-02-18
„De Antichrist”, door Dr. V. Hepp. Tweede herziene druk. J. H. Kok, 1921, Kampen.

„De Antichrist”, door Dr. V. Hepp. Tweede herziene druk. J. H. Kok, 1921, Kampen.

BOEKBESPREKING. Dat de eerste druk van dit werk in een j^aar tijds was uitverkocht, geldt mij als bewijs, dat naar de behaodelinig vian dit oaderwerp werd uitgezien'.Deize tweede druk is veel miader omvangrijik dan de eerste.In mijn „Woord vooraf" bij ...

De Reformatie
345 woorden
„Anti-Christelijke Strooming”, door Joh. de Heer. Derde druk. Uitgave van Joh. de Heer, Rotterdam.

„Anti-Christelijke Strooming”, door Joh. de Heer. Derde druk. Uitgave van Joh. de Heer, Rotterdam.

Hierin worden behandeld: theosophie, spiritisme, christian' science, de nieuw-apostolisahen, de mormoinien, de ster in het Oosten, de orde van izeven.Het is een aardig; oriënteerend boekje, dat heel geschikt ter 'inleiding kan dienen op werken> die wat dieper op deize onderwerpen ingaan ...

De Reformatie
HEPP.
43 woorden
„De Macedoniër”, Zendingstijdschrift. Redacteureni:Ds. H. Dijkstra, Ds. D. Bakker, DB. D. K. Wielenga. Uitgave van Eozo Venema, Groningen. No. 1 en 2 van jg. XXV.

„De Macedoniër”, Zendingstijdschrift. Redacteureni:Ds. H. Dijkstra, Ds. D. Bakker, DB. D. K. Wielenga. Uitgave van Eozo Venema, Groningen. No. 1 en 2 van jg. XXV.

Dit tijdschrift verdiende in onze fcringeini veel meer gelezen te worden. ...

De Reformatie
11 woorden
Toren.

Toren.

Je staat ia de slapende stad als een wacht, Je ziögt je welluidende lied in den niacht, Als de sterren hoo'g staan^ En de lachende maan Je met .zilveren glansen, doorluchtig en rein, In de blauwende lucht als een aaal'ge doet zijn.Als stormvlageiï laai'lea tot klaagtonen baing, In fla.rden ...

De Reformatie
L. THIJS.
125 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeachte Heei' Redacteur, Beleefd verzoekt ondergeteekende een klein plaatsje in „Do Reformatie" voor-• onderstaande regelen. Bij voorbaat mijn dank.Als men als ambtsdrager zoo .af en toe eens een bezoek brengt in een schippersgezin, komt men dikwijls helaas tot de droeve ervarin ...

De Reformatie
J. TROOST.
283 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Kamperland, F. J. v. d. Ends te Westlcapelle en G. de Jager te Grijpsterke.Rotterdam, J. Douma te Den Haag en W. H. Gispen te Sohereningen.Beroepen te: Arnhem, Dr. K. Dijk te Den Haag. Halluiri, J. L. V. d. Wolf te Haastrecht. Jutrüp-Honmierts, W. F. Geerds ...

De Reformatie
597 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Een wenk. De vrijmoedig© ^en goedmoedige kritikus. Ds. Datema schrijft aan zijn vriend Sufridus iets over ons blad. Men vindt het in zijn lijforgaan „Het Kferkblad" voor Haarlem enz.Ja, da.t moei ik ook nog even zeggen: het wordt taiet „De Reformatie", het j ...

De Reformatie
De M.
HEPP.
2742 woorden
PRINCIPIËELE STUDIE.

PRINCIPIËELE STUDIE.

No. III Utrecht, 4 Febr. 1921.Amice, Denzelfflen vavolnid, waarop mijn brief van 22 October 1.1. gietiteld: Maskiers af! in „D© Reformatie" verscheen, bevatte „Berigopwaarts" ©en üilgezonden Isituik van een Lieek, die eveneens mieende bij de ©thische. ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN.
1193 woorden
De Reformed op onze Synodes.

De Reformed op onze Synodes.

III ¹) De Synoid© van Leeuwarden nam! belangrijkte besluiten inziakJe de correspondentie met 'buitenland'sche iEerken en droeg aan haar te benoemen Deputaiten oi.a. ook op „zich steeds op d© hoogt!; © te stellen van bestaand© toestanden In all© iK'erk©n waarmede de ...

De Reformatie
G. KEIZER.
1493 woorden
De nood van de rijpere jeugd.

De nood van de rijpere jeugd.

II. Inhoud eerste artikel. De aandacht is ia onze beschouwingen vooral gewijd aan de rijpere jeugd, waaronder in het algemeen verstaan worden onze jongelingen en jongedochters van 16 i. 17 jaar en daarboven. In verband met de geestesgesteldheid ontdekten wij onder ...

De Reformatie
B. A. KINOPPERS.
2031 woorden
van 2