GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1921-02-18
HET DOEL DER „JONGEREN”.

HET DOEL DER „JONGEREN”.

II. Merfe op'j idat bij elbe treformatorische beweging ide oiaversitaiidige mieeloopeirs, de dwaze vrieniden, die valBclie enthousiasten, voor den triomföerfenidien gang (dier beweigiinjg de gevaarlijk'ste eleöitenten zijn.Het is biet oiude liedje, Üat uw be ...

De Reformatie
B. W.
1755 woorden
Kerkelijk Leven en Christelijke Vrljheid.

Kerkelijk Leven en Christelijke Vrljheid.

V. Naast bet neciït van gravamina en 'de libertas prop het andi vowd de hanidjiaving 'det belijidenis bij ide gerefoimeenden van ouds zekere begrenzing in ide t'Oler, antie. Die tolerantie toch hield rekening .met _de mogelijklieid dat iemand door gebrek aan inzich ...

De Reformatie
T. FERWERDA.
JOH. T. DE LANGE
HEPP.
2542 woorden
Majesteit.

Majesteit.

Altoos weer treft u in het lijden van uw Heiland dat bij wijlen doorbreken van den glans zijner Ko^ ninfclijk© Majesteit.Zeker, — Jezus' lijden geeft over 't gebéél niet dan diepe vernedering te aanschouwien. Wanneer het lijld'en van den ganscliien tijd zijns levens op ide aarde aan het ei ...

De Reformatie
v. A.
1144 woorden
De noodtoestand van den Evangelisatie-arbeid in Duitschland.

De noodtoestand van den Evangelisatie-arbeid in Duitschland.

In dank o-ntvanigem van J. G. D. te A. voor de Evang. in Breslau f5.—; van K. te S. 23 Mark. ...

De Reformatie
B. WIELENGA.
20 woorden
Moderne letterkunde en Christelijke opvoeding.

Moderne letterkunde en Christelijke opvoeding.

XVI. Op voedkundige plicht. Daar s'taan w© nu tegen-O'Ve'r de nieuwe lettierkundige cul'tuua-, stralend wonder van zinnelijke schoonheid, en ge IcWt er niet vooirbij!, of zie lacht u aan, als een betóoor-ziiiek© •vrouw, die met het f ...

De Reformatie
B. W.
1547 woorden
De nood van de rijpere jeugd.

De nood van de rijpere jeugd.

II. Inhoud eerste artikel. De aandacht is ia onze beschouwingen vooral gewijd aan de rijpere jeugd, waaronder in het algemeen verstaan worden onze jongelingen en jongedochters van 16 i. 17 jaar en daarboven. In verband met de geestesgesteldheid ontdekten wij onder ...

De Reformatie
B. A. KINOPPERS.
2031 woorden
PRINCIPIËELE STUDIE.

PRINCIPIËELE STUDIE.

No. III Utrecht, 4 Febr. 1921.Amice, Denzelfflen vavolnid, waarop mijn brief van 22 October 1.1. gietiteld: Maskiers af! in „D© Reformatie" verscheen, bevatte „Berigopwaarts" ©en üilgezonden Isituik van een Lieek, die eveneens mieende bij de ©thische. ...

De Reformatie
J. C. RULLMANN.
1193 woorden
De Reformed op onze Synodes.

De Reformed op onze Synodes.

III ¹) De Synoid© van Leeuwarden nam! belangrijkte besluiten inziakJe de correspondentie met 'buitenland'sche iEerken en droeg aan haar te benoemen Deputaiten oi.a. ook op „zich steeds op d© hoogt!; © te stellen van bestaand© toestanden In all© iK'erk©n waarmede de ...

De Reformatie
G. KEIZER.
1493 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Een wenk. De vrijmoedig© ^en goedmoedige kritikus. Ds. Datema schrijft aan zijn vriend Sufridus iets over ons blad. Men vindt het in zijn lijforgaan „Het Kferkblad" voor Haarlem enz.Ja, da.t moei ik ook nog even zeggen: het wordt taiet „De Reformatie", het j ...

De Reformatie
De M.
HEPP.
2742 woorden
„De Antichrist”, door Dr. V. Hepp. Tweede herziene druk. J. H. Kok, 1921, Kampen.

„De Antichrist”, door Dr. V. Hepp. Tweede herziene druk. J. H. Kok, 1921, Kampen.

BOEKBESPREKING. Dat de eerste druk van dit werk in een j^aar tijds was uitverkocht, geldt mij als bewijs, dat naar de behaodelinig vian dit oaderwerp werd uitgezien'.Deize tweede druk is veel miader omvangrijik dan de eerste.In mijn „Woord vooraf" bij ...

De Reformatie
345 woorden
van 2