GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
De Reformatie
Reguliere Editie
1927-01-28
HET JAAR 1926.

HET JAAR 1926.

V. (Slot.) Het jaar van T ii o i r y. Zóó denken wij, wat de wereldto«stand aangaat, aan 1926 het liefst terug.Daar zit wat optimisme in. Toegegeven! Beredeneeren kan men dit optimisme niet. Alweer akkoord! , , , ., ; ." ...

De Reformatie
HEPP
2021 woorden
Het communisme in Indië.

Het communisme in Indië.

Nu' wij zooi langzamerhand over de onlusten in Indië wat beter zijn ingelicht en zich inmidflels nieuwe wrijvingen hebben voorgedaan, is er alle reden om nog eens op dit onder'werp: , 'te-rag, - ^le komen. 'üff^iïÏJÉ^S*'^r s*Het gevaar is thans geweken^.en^^^^^g^ing is den toestand meester ...

De Reformatie
E. VISSER.
607 woorden
Hoe 't vroeger was.

Hoe 't vroeger was.

Om dankbaar te blijven voor wat wij in onzen tijd ook op het terrein van onderwijs en op.voeding genieten, is het wel die-nstig, zoo af en toe eens een blik te slaan op-vroegere "toestanden. Het den vorigen keer aangehaalde werk van Va'n Eek.(„Hoe 't vroeger was", uitgave' Wolters) geeft op menig ...

De Reformatie
G. MEIMA
866 woorden
Het „krljgen" van teksten.

Het „krljgen" van teksten.

Onze lezer K. te IJ. vraagt, wat we te denkeu hebben van het „krijgen van teksten".Niet, dat hij-zelf er mee verlegen zit.Integendeel, hij acht dit z.g.n. krijgen van ychriftwoo'iden als een antwoord Gods op^ het ge])ö'.l, als raad in verlegenheid, als leiding bij het nemen eener mo ...

De Reformatie
F.
1258 woorden
Pers-stemmen.

Pers-stemmen.

De strijd om het Prayer Bo ok. Common Op het oogenblik wordt in da Engelsche Staatskerk een scherpe strijd gevoerd. Die Staatskerk is in den loop: der tijden hoe langer hoe aieer geromaniseerd. Er is één overblijfsel, dat nog aan het vroegere Calvinisme herinnert, ...

De Reformatie
HEPP
1961 woorden
Grijp naar het eeuwige leven!

Grijp naar het eeuwige leven!

Grijp naar het eeuwige leven! ' A. " •"In deze weinige woorden wordt u van dén hemel uw Nieuwjaarsroep ing gezonden, o mijn ziel, Uw roeping voor elk jaar. Uw roeping voor eiken dag. ilaar uw roeping dan toch ook.^^flf, el^^m. dag van dit pas begonnen jaar. •5i^, «'^: : ; ^%< ftM ...

De Reformatie
HEPP
340 woorden
Over het leven en de arbeld van L. Penning.

Over het leven en de arbeld van L. Penning.

I. P e n n i n g s Jeugd. Allerwegen heeft 'men in de couranten gel-ezen, hoe voor enltele weken-is overleden de veelgeliefde Schrijver en verteller Louwrens Penning, de man, die in elk christelijk gezin een bekende was on sinds vele jaren hart en oor had van .oude ...

De Reformatie
C. T.
1526 woorden
Het gescheurde kleed.

Het gescheurde kleed.

1. II. En de hoogepriester. verscheurende zijn kleederen, zekte: Wat hebben wij nog getuigen van noode ? Marcus 24: G3.Jezus Christus heeft ook het komediespel moeten verdragen. Hij, de waarachtige, in wien de vorm altijd het wezen openbaart, en die no ...

De Reformatie
K. S.
1965 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Hoorn: M. Elzinga te Grootegast en D. Ringnalda te Lei-" miiidon.Berpepen te: KoUunierpomp: J. B'. v. d. Sjjs, cand. te Leiderdorp. Barendrecht: B. van Halsema te Ermelo. Ede: K. Winkelman te Maastricht.Aangenomen naar: Den Haag-West: W. van 't Sanl te Watergraafsmeer. ...

De Reformatie
585 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Over symboliek van kerkgebouwen. In „De Heraut" bespreekt Prof. Kuyper de symboliek, gelijk ze in de tegenwoordige architeotuur van kerken hier en daar schuehter om den hoek gaat zien. Eerst kwam het geval-Haaiflem ter sprake, thans spreekt de hoogleeraar over een ...

De Reformatie
K. S.
5828 woorden