GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1937-05-14
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Calvyn en Go bü de Stembus. Verrast draaide ik een drietal geilijksoortige visitekaartjes om en om, waarop mijn oogen niet zonder aandoening den naam lazen; van CALVIJN EN CO. Daarop schoot ik mijn ambtsjasje aan en verzocht de bezoekers binnen te laten. Dat ik vol ...

De Reformatie
N. B.
457 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

De levensroman van Dr H. Colyn. Aan de uitnoodiging van de Redactie van „De Reformatie", om iets te schrijven naar aanleidmg van mijn boek, dat onder bovenstaanden titel deze week van de pers kwam, heb ik gaarne gevolg gegeven, hoewel ik mij de moeilijkheid' om ove ...

De Reformatie
68 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Gezonden van Christus. Schijnbaar heeft Jezus door Zijn heeaigaan Zijn discipelea armer gemaakt, hen beroofd van Zijn troostend© en sterkende tegenwoordigheid.Wat moest er uit hen, zwakke en twijfelende mannen, worden zonder Hem, die gezegd had: „zonder Mij ...

De Reformatie
F. C. M.
701 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

„Fundamentalisme". Men weet in Nederland wel zoo ongeveer, wat met het woord „Fundamentalisme" in de Amerikaansche kerkelijke wereld wordt bedoeld. D© Funidamentalisten willen tegenover de modem-em de „fundamenten" van de aloude Christelijke leer vasthouden. Toen d ...

De Reformatie
O. VAN TIL.
1312 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Verloving. De heer H. Algra schrijft in „Leeuwarder Kerkbode": In „De Reformatie" werden eenige opmerkingen gemaakt over dit onderwerp. Het vraagstuk is voor de kerkelijke practijk in twee opzichten van belang. In de eerste plaats rijst de vraag: Is verbreki ...

De Reformatie
K. S.
957 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Drietal te: Ten Post: Cand. H. J. Heersink, hulppred. te Drijber; Cand. Js. V. d. Linden te Leeuwarden en Cand. K. J. Schaafsma te Gasselternijveen.Tweetal te: Zevenbergen: Cand. G. R. Visser, hulppred. te Roosendaal en ...

De Reformatie
533 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper Sr over de „onsterfelijkheid der ziel". Nog even wil ik antwoorden op Prof. Kuypers critiek op mijn citeeren van Dr A. Kuypers uitspraak over de „onsterfelijkheid der ziel", zoo^ als die te vinden is in „De Reformatie" van 22 Januari j.l.Om het ...

De Reformatie
C. V.
1440 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHEISEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHEISEN

Het Staten-Coliegie te Leiden. III. 'Slot.) In 1619 werd het toezicht over het Collegium toevertrouwd aan den bekwamen en ijverigen contra-remonsLrantschen predikant Festus Hommius, met last „de bursalen te examineeren of zij gezond ...

De Reformatie
J. DE LANGE.
RUDOLF VAN REEST.
2578 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Pinksterarmosds en Pinksterrjjkdora. Ook op den Pinksterzondag doet de kerk des rieeren belijdenis van liaar algemeen en ongeitwijfeld christelijk geloof. En zij spreekt liet dan weer uit, bij monde van een van haar ambtsdragers: Ik geloof in Jezus Christus, Godis ...

De Reformatie
H. M.
1643 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

De laatste worsteling voor een cbristelijke scbool; ? In verband met een verzoek, van de Redactie om een en ander te willen schrijven oveir hetgeen zich op het oogenbUk in Duitschland afspeelt op religieus gebied, lijkt het me het geschiktste eerst maar eens iets mee te deelen van den stri ...

De Reformatie
HERMANN WINDEL.
VAN RAALTE.
2912 woorden
van 2