GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1938-11-25
Over den docp.

Over den docp.

Met dankbaarheid mag geconstateerd, dat zeker verschil van mcening, dat een korten tijd rees en aanhield over de vraag als hoedanig we de kinderkens te beschouwen hesilten, in zooverre ze recht op den Kinderdoop hebben, allengs zijn scherpte verliest.Of deze manier van voorstelling en uitd ...

De Reformatie
Dr A. KUYPER
139 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Melchizedek, de Koning van Salem II. HOOFDSTUK II. De historisiteit van Melchizedek. § 8. Hoe willekeurig Joden en Christenen in midrasjeerende en allegoriseerende exege ...

De Reformatie
J. H. KROEZE.
1669 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

„Vele Meesters”. Jacobus' vermaning niet in grooten getale meesters te worden hangt uitteraard ten nauwste samen met de toenmalige toestanden, welke hij aantrof binnen den lering, waar hij zijn eerste lezers vond. Deze kring werd gevormd door Christenen-uit-de-Jode ...

De Reformatie
VAN HERKSEN.
757 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Drietal te: Giessendam-Neder-Hardinxveld: J. A. v. Arkel te Diever, E. N. v. Loo te Wans en M. Wilschut te Ooster-Nijkerk. Wezep: S. G. Bloem te Niezijl, J. v. Bruggen te Tweede Exloërmond en K. Reenders te Ooltgensplaat.Tweetal te: Gri ...

De Reformatie
147 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.)Kieingeloof. IV. 1) In de vorige artikeltjes over bovenstaand' onderwerp zagen wij, dat, wat wij gewoonlijk kieingeloof noemen, iets geheel anders is, dan wat d ...

De Reformatie
D. v. D.
1326 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Gods kind onder Gods hoede. De onbekende dichter van Psalm 91 beschrijft voor ons wel zeer onbekende zielstoestanden. Als zijn canoniciteit hem niet beschermde, zouden wij hem zeker het stempel van oppervlakkigheid indrukken. Voor het minst zouden wij ons de opr me ...

De Reformatie
N. B.
783 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Het Handboek van Prof. Dr A. G. Honig. (II. Slot.) Het handboek van Prof. Honig verdient ook nog op andere punten onze opmerkzaamheid.We denken hier niet in de laatste plaats aan dat der „algemeene genade". Het verblijdt ons, dat Prof. Honig den naam „verbon ...

De Reformatie
K. S.
G. GUIJT.
G. B.
K. SCHILDER
4179 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Dr W. A. van Es over de „algemeene genade”. (II.) Dr van Es vervolgt: Ook in de volgende kantteekening zijn onze woorden niet geheel volledig overgenomen. Wij schreven: „doet zich ook deze genade nog als genade aan hen voor, hoewel zij p e r g o o n 1 ij k niet doo ...

De Reformatie
K. S.
1035 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Geachte Redactie, Rotterdam, 12 November 1938, In Uw nummer van 9 September hebt gij een stukje van de „IJmuider Kerkbode" overgenomen, waar ik niet breedvoerig op wensch in te gaan, daar mijn rectificatie, voor zoover het mij persoonlijk betreft, thans van algemeene bekendheid kan worden ...

De Reformatie
Dr F. J. KROP
K. S.
J. E. LASTERIE
1152 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

Geestelijke volksgezondheid. VII. Verandering op cultureel gebied. Maar niet alleen de wetenschap, ook het cultuurleven heeft in menig opzicht een verandering ondergaan.Daar is allereerst de die ...

De Reformatie
A. C. D.
1137 woorden
van 2