GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1951-04-14
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„KOM NU VOOB DEN DAG".Elders in dit nummer geven we een kleine bizonderheid uit een tirade van prof. Zuidema contra dhr. Zijlstra.Hier volgt het slot van wat eerstgenoemde schreef in N. Pr. Gr. Ct.: De heer Z. schrijft: „Dus van de belijdenis der vaderen heeft men ook al geen ...

De Reformatie
K. S.
716 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

(Om tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze. rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)Tweetal te: Hattem, R. H. Bremmer te Zwolle en J. Waagmeester te Baarn.Beroepente: Meppel, P. van Gurp te Musselkanaal. Bilthoven, K. J. ...

De Reformatie
393 woorden
S. 0. S. zonder námen: ámen

S. 0. S. zonder námen: ámen

Amice, Van hoeveel kanten je al aangesproken bent over „thljs booy", zooals hij op het stofomslag van zijn boek heet, weet Ik niet; maar nu ik gevraagd ben, met jou over dat boek wat te praten, heb ik het eens laten komen. Men is, geloof ik, in kringen, waar ze (bl. 149) jou niet zien will ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
2531 woorden
Congreskampen Twente 1951

Congreskampen Twente 1951

In vervolg op onze eerste mededeeling kan thans let» meer definitiefs bekend gemaakt worden over de jeugdkampen, die dezen zomer georganiseerd worden door de predikanten van de classis Enschede.De veertig, die zlcli reeds hebben gemeld, hebben, voorzoover ze een datum-van-voorkeur noemden, ...

De Reformatie
G. VAN DOOREN
H. VOGEL
427 woorden
De lamp voor den voet

De lamp voor den voet

Dr Zuidema is ook boos om wat dhr Zijlstra heeft gezegd omtrent de beteekenis van de Schrift, b.v. op politiek gebied. We zullen dus veiligheidshalve dr Zuidema zelf zich laten interpreteeren. Hij had gesproken over de bekende plaats (Ps. 119) van Gods woord als lamp voor den voet, licht op het p ...

De Reformatie
K. S.
516 woorden
Beschavingspeil

Beschavingspeil

Prof. Zuidema, we laten hem letterlijk spreken telt: Door mij was gezegd, dat onze politieke beginselen eerst als zodanig deugen, wanneer zij op een bepaald beschavlngspeil zijn afgestemd. En de heer Z. constateert dan: „Wij moeten onszelf dus eerst beschaven, om die beginselen te kunnen d ...

De Reformatie
K. S.
434 woorden
De „afloopende taak" op Oost-Soemba

De „afloopende taak" op Oost-Soemba

Op de tweede lijst van voor de eerstvolgende generale synode ingekomen stukken worden onder het hierboven staande hoofd enkele voorstellen genoemd van de particuliere synode van Friesland eenerzijds en een brief van de kerken op Oost-Soemba anderzijds, die blijk geven, dat de kerken in Friesland ...

De Reformatie
C. C. DE VRIES
3417 woorden
OP TOURNEE

OP TOURNEE

Intusschen had de dokter gedaan weten te krijgen, dat er van een dorp verderop een sampan ^^) geleend zou worden om de zieke naar Ngabang te vervoeren.Ik hoopte er op, dat we mee zouden kunnen varen, maar daartoe was het bootje te klein. Leek me anders wel leuk, over zoo'n smal riviertje t ...

De Reformatie
J. P. MOERKOERT
855 woorden
Klacht over knoeien

Klacht over knoeien

Men zendt mij enkele exemplaren van N. Pr. Gr. Ct, waarin dr Zuidema fel te keer gaat tegen den Heer A. Zijlstra, die in Geref. Kb. Groningen bezwaren had Ingebracht tegen een rede van hem. Ik zal mij in de discussie niet m.engen, want ik ben daarbij volstrekt overbodig. Maar als meelevend toesch ...

De Reformatie
K. S.
448 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(XIV) HET KERKLID MARIA. In de Handelingen der Apostelen komt de naam van Maria slechts éénmaal voor. Lucas noemt in den aanhef van zijn Evangelie den naam van de moeder des Heeren niet. Hij spreekt ervan, dat de Heiland, nadat Hij g ...

De Reformatie
K. MEIMA
815 woorden
van 2