GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
De Reformatie
Reguliere Editie
1951-04-14
Want het is god die werkt

Want het is god die werkt

Werkt uw zaligheid, want het is God die werkt.Men heeft hier gesproken van een wonderlijke tegenétrijdigheid.En mcnsohcn dio van •7re«; md3 wcorden spreken van een paradox. hrjudenPaulus schijnt van zulk een tegenstrijdigheid niets te merken. Hij vindt het blijkbaar heel gewo ...

De Reformatie
H. J. J.
1561 woorden
De lamp voor den voet

De lamp voor den voet

Dr Zuidema is ook boos om wat dhr Zijlstra heeft gezegd omtrent de beteekenis van de Schrift, b.v. op politiek gebied. We zullen dus veiligheidshalve dr Zuidema zelf zich laten interpreteeren. Hij had gesproken over de bekende plaats (Ps. 119) van Gods woord als lamp voor den voet, licht op het p ...

De Reformatie
K. S.
516 woorden
COPIE.

COPIE.

Deze week laat ik mijn artikel voor deze rubriek rusten om plaats te geven aan het aotueele artikel van Mr. Roeleveld. ...

De Reformatie
K. S.
21 woorden
Gods instrument

Gods instrument

WIE HEBBEN ZICH AFGESCHEIDEN? Komt de vraag, wie zich in 1834 en volgende jaren hebben afgescheiden, dan zou het antwoord kunnen luiden: ds Hendrik de Cock, zijn kerkeraad en wie hen volgden, en men zou zich voor dit oordeel kunnen beroepen op de Acte van Afscheiding of Wederkeering d.d. 1 ...

De Reformatie
P. D.
1729 woorden
Klacht over knoeien

Klacht over knoeien

Men zendt mij enkele exemplaren van N. Pr. Gr. Ct, waarin dr Zuidema fel te keer gaat tegen den Heer A. Zijlstra, die in Geref. Kb. Groningen bezwaren had Ingebracht tegen een rede van hem. Ik zal mij in de discussie niet m.engen, want ik ben daarbij volstrekt overbodig. Maar als meelevend toesch ...

De Reformatie
K. S.
448 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(XIV) HET KERKLID MARIA. In de Handelingen der Apostelen komt de naam van Maria slechts éénmaal voor. Lucas noemt in den aanhef van zijn Evangelie den naam van de moeder des Heeren niet. Hij spreekt ervan, dat de Heiland, nadat Hij g ...

De Reformatie
K. MEIMA
815 woorden
Burgerlijk recht en Kerkrecht

Burgerlijk recht en Kerkrecht

In aansluiting aan mijn brief van 13 Maart j.l., (zie De Reformatie van 24 Maart j.l. Nogmaals: De Rechter), die evenals hetgeen hier volgt als ingezonden stuk kan worden beschouwd, leek het mij goed, ook in verband met den gang van zaken tijdens en na de vrijmaking, eenige belangrijke punten uit ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD
3652 woorden
Spiegel, spiegelt U dan echter wie ghij zijt

Spiegel, spiegelt U dan echter wie ghij zijt

De Spiegel, Christelijk Nationaal Weekblad, bracht in het nummer van 17 Maart een reeks foto's uit Coevorden. Onder een plaatje, een interieursfoto van het gebouw van de sedert jaren Vrijzinnige Nederlandsche Hervormde gemeente, lazen we het volgende praatje: „De Ned. Herv. Kerk is een van dë wei ...

De Reformatie
D. E. C.
518 woorden
Beschavingspeil

Beschavingspeil

Prof. Zuidema, we laten hem letterlijk spreken telt: Door mij was gezegd, dat onze politieke beginselen eerst als zodanig deugen, wanneer zij op een bepaald beschavlngspeil zijn afgestemd. En de heer Z. constateert dan: „Wij moeten onszelf dus eerst beschaven, om die beginselen te kunnen d ...

De Reformatie
K. S.
434 woorden
De „afloopende taak" op Oost-Soemba

De „afloopende taak" op Oost-Soemba

Op de tweede lijst van voor de eerstvolgende generale synode ingekomen stukken worden onder het hierboven staande hoofd enkele voorstellen genoemd van de particuliere synode van Friesland eenerzijds en een brief van de kerken op Oost-Soemba anderzijds, die blijk geven, dat de kerken in Friesland ...

De Reformatie
C. C. DE VRIES
3417 woorden
van 2