GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15.870 resultaten
Filteren
van 1587
De Reformatie
Wat de Wijsbegeerte der Wetsidee aan Dr Kuyper te danken heeft.

Wat de Wijsbegeerte der Wetsidee aan Dr Kuyper te danken heeft.

Bij het eeuwfeest van Kuypers geboortedag is het een plicht van dankbaarheid, ook Kuypers • abrekende beteekenis voor de grondlegging der Inistische wijsbegeerte te herdenken. Een ^''"'"gdcvolle phcht in 't bijzonder voor hen, die "^ '•'n jongsten tijd gepoogd hebbeu de door Kuy- P^^-etrokken gro ...

De Reformatie
Prof. Dr H. DOOYEWEERD.
5572 woorden
Dr Kuyper en „De Erfgenaam van Redclyffe”.

Dr Kuyper en „De Erfgenaam van Redclyffe”.

„Kuyper is bekeerd door ©en roman", smalen de menschen. „Neen", antwoorden wij, „Kuyper is bekeerd door God', en Die heeft — onder meer — een roman daartoe willen gebruiken"^i Maar — móest Kuyper dan bekeerd worden? Hij was toch de zoon van ©en dominee? En hij studeerde toch theologie? En ...

De Reformatie
W. CREMER—DE VRIES.
1887 woorden
Dr Kuyper in de caricatuur.

Dr Kuyper in de caricatuur.

Ook de cai'icatuur is een vorm van hisborieboschrijving, en wel speciaal contemporair, juist zooals polemische schrifturen en gelogenheddsgedichten daarvoor hun waarde hebben. Dat een op d'en voorgrond tredende en markante figuur als Dr Abraliam Ku.yper daarvoor een buitengewoon Vruchtbaar object ...

De Reformatie
D. DE WIT.
7965 woorden
Het Schriftbewijs van Dr. A. Kuyper.

Het Schriftbewijs van Dr. A. Kuyper.

VIERDE BLADDe Calvinistische theologie beroept zich altijd op de Heilige Schrift. Zij verklaart zich gebonden aan de Heilige Schrift als bron van haar geloovig denkein. Zij ziet aïïe keiimis van God, van dem kosinos, van den mensch haar ailleen toekomen uit de Heilige Schrift. En dus is vo ...

De Reformatie
C. B.
1865 woorden
„V. U.-plan 1937.”

„V. U.-plan 1937.”

Want dit weet Gij, op verre na gijn we er nog niet. Het getal hoogleeraren moet nog minstens verdriedubbeld. Verdriedubbelen nog moet zich dus óók de spankracht van Uw liefde en toewijding, — of.... wat deze school naar haar bestek moet worden, wordt ze nooit. En toch, dat ze volbouwd zal worden, ...

De Reformatie
Dr A. KUYPER
112 woorden
Het Calvinisme is geen

Het Calvinisme is geen

Het Calvinisme is geen starre, onbeweeglijke macht, die reeds bij Calvijns leven haar laatste consequentie ontdekt, haar volle afronding gevonden had.Integendeel, hef is een beginsel, dat eerst allengs zijn kracht openbaart, foor elke eeuw een eigen gedachte heeft, in elk land een eigen vo ...

De Reformatie
Dr A. KUYPER
67 woorden
Kerknieuws.

Kerknieuws.

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Haren: M. P. Feringa te Moerdijk en H. Volten te Bolnes.Beroepen te: Heeg (als miss. pred. te Keboemen): Cand. L. W. Kor™ii.i, hulppred. te Hoorn. Poortugaal: E. Masselink te Eibergen.Aangenomen naar: Groningen; P. va ...

De Reformatie
302 woorden
Rabbi en discipel

Rabbi en discipel

Er is wel eenige moed voor noodig om, in verband met het vijf en twintig jarig jubileum van „De Reformatie", een artikeltje te schrijven over den hoofdredacteur van genoemd Weekblad tot ontwikkeling van het Gereformeerde leven, Prof. Dr K. Schilder. Ik kan me voorstellen, dat menig lezer zichzelf ...

De Reformatie
L. J. G.
1358 woorden
Slachting in Holland

Slachting in Holland

Van een onzer abonne's ontvingen wy v, ter inzage een brief van ds. John O.v B r e m a n, den bekenden HoUandsctaen 'M predikant te Singapore, die geregeld j Hollandsch-Ameriliaansche Waden nit de A/ereenigde Staten ontvangt, waarin f brieven uit Holland staan afgedrukt. | Uit deze bladen heeft d ...

De Reformatie
163 woorden
Persschouw.

Persschouw.

Prof. Haitjema over de Doleantie. liik in de dagen der „Alscheidingsherdenking" . Haitjema van zich hooren liet — constateerende ei nervositeit bij gereformeerden — zoo doet liij het (Je weken der doleantieherdenking. Ds J. L. m in nam er nota van in „Amsterdamsche ...

De Reformatie
K. S.
4740 woorden
van 1587