GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15.870 resultaten
Filteren
van 1587
De Reformatie
Afzonderlijke Nummers

Afzonderlijke Nummers

van dit Kuyper Herdenkingsnummer, gedrukt op houtvrij papier, zijn verkrijgbaar voor 35 cent per exemplaar. Toezending geschiedt alleen en uitsluitend na ontvangst van het bedrag door de UitgeversOOSTERBAAN & LE COINTRE te GOES. ...

De Reformatie
OOSTERBAAN & LE COINTRE te GOES.
31 woorden
KUYPERIANA.

KUYPERIANA.

In dit artikel komt Dr Kuyper zelf aan 't woord! Zou een „Kuyper-nummer" volledig zijn als we „our masters voice" niet hoorden? We zullen hem daarom alleen een beetje inleiden en soms een beetje uitleiden — maar 't is uitsluitend om z ij n woorden te doen.En 'kweet zeker: U zult ver ...

De Reformatie
C. V.
4307 woorden
Dr Kuyper en de Irenischen.

Dr Kuyper en de Irenischen.

Eï- is in het leven en dien arbeid! van Dr Kuyper ©en aangrijpende tragedie te besipeuretn. Ben tragedie, die als een donkere schaduw ligit uitgespreid over heel zijn levensstrijd Ze bestaat, kort gezegd, 'iiierin, dat Kuyper in de besiKssende momenten van zijn leven zijn zwaarsten, bdttersten st ...

De Reformatie
C. V.
9301 woorden
Dr Kuyper over het Calvinisme.

Dr Kuyper over het Calvinisme.

In October 1898 heeft Dr A. Kuyper te Princeton (N. J.) zijn bekende zes Stone-lezüigen gehouden over „Het Calvinisme". Nog één jaar, en westaan 'daar al weer volle veertig jaar van af. Toen Kuyp'er ze uitsprak had de principiëele strijd' tot bewaring, voor de wereld, van „de christelijke erfenis ...

De Reformatie
K. S.
7253 woorden
Dr Kuyper, zijn tijd en zijn stijl.

Dr Kuyper, zijn tijd en zijn stijl.

Het is een opmerkelijk verschijnsel dat men de jongeren moeilijk tot bestudeeïing van Kuypers werken kan overhalen.Zij stuiten op Kuypers stijl.De overladen rijkdom van zijn taal, het weelderig beeldgebruik, zijn archaïsmen, zijn climaxen, zijn tegenstellingen, zijn axioma's, het ge ...

De Reformatie
RUDOLF VAN KEEST.
2646 woorden
Dr A. Kuyper en het Vaccinatie-vraagstuk.

Dr A. Kuyper en het Vaccinatie-vraagstuk.

: Wij schrijven het jaar 1870. Wiapeiigieikletter vervult d'e lucht. De oorlog, de bekende Fransch- Duitsche oorlog van 1870—'71, staat te beginnen. De strijd, reeds lang voorzien en van weerszijden voorbereid, is losgebarsten en voor de zooveelste maal in de geschiedenis neemt de mensdiensladhti ...

De Reformatie
A. C. D.
2539 woorden
Dr Kuyper en het Joodsche probleem.

Dr Kuyper en het Joodsche probleem.

Het was in de maand September dertig jaar geleden, dat Dr A. Kuyper de voorrede schreef bij het eerste deel van zijn tweedeelig vs^erk: , „Om de oude Wereldzee", waarin ook het Joodsche probleem breedvoerig door hem besproken wordt.Sindsdien is er op de wereld veel veranderd; vete probleme ...

De Reformatie
H. M.
1550 woorden
Aan den voet

Aan den voet

„Aan den voet der pyramiden".Wanneer na den val van het ministerie in 1905, Kuyper zijn reis „om de oude wereldzee" maakt, wordt hij nog achtervolgd door den spot zijner tegenstanders, die hem aan den voet eener pyramide nog eens tusschen de „zijnen" zet en hem dan het woord, dat Napoleon ...

De Reformatie
76 woorden
Dr Kuyper over Romanliteratuur.

Dr Kuyper over Romanliteratuur.

Het is van algemeene bekendlieid, da, t Kuyper in zijn Confidentie een roman, de Erfgenaam van Redclyffe van Miss Yonge, roemt als het middel, dat God' heeft gebruikt om hem, te doen breken met zichzelf. Al lezende heeft hij zijn bewondering voelen toenemen voor één der hoofdfiguren die in eigen ...

De Reformatie
D. J. G.
2790 woorden
Dr Kuypers Rhythmiek.

Dr Kuypers Rhythmiek.

Het electriseerende, alles meesleepende van Kuypers optreden vjrordt ongenoegzaam verstaan, zoolang men zijn stijl buiten, beschouwing laat.En dan natuurlijk niet zoo, alsof hij een door den Geest gedrevene was, en daarbenevens of daar buiten om taaivirtuoos door aanleg, maar geheel anders ...

De Reformatie
R. J. D.
3689 woorden
van 1587