GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
COMMUNISTISCHE ACTIE.

COMMUNISTISCHE ACTIE.

De Heer D. Korpershoe]^ te Rotterdam deed mij een communistisch strooibiljet, dat daar verspreid werd, toekomen. Er staat boven: De wapens neer! Wat de inhoud is, laat zich én uit dit opschrift, èn omdat het van de Communistische Partij inj ons land komt, wel vermoeden. We zullen ons wel wachten ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
NIC. HAAK.
B. HOLWERDA.
L. DOEKES.
6766 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten ? x.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten ? x.

Wat de te Batavia aangenomen en door de zendingsdeputaten voorgedragen conclusies over de „o p 1 e i-ding van gemeentevoorgangers" zeggen, verdient ook de belangstelling.Om te begiimen met één der dingen waarover in Nederland nog al eens „gebakkeleid" is: artikel 1 bepaalt, dat die opleidi ...

De Reformatie
K. S.
K. FERNHOUT.
D.E.C.
W. O. DE GRAAF
5991 woorden
De weg tot „hereeniging” gebarricadeerd als nooit tevoren ?

De weg tot „hereeniging” gebarricadeerd als nooit tevoren ?

Men weet dat in den kring der Gereformeerde Kerken, nadat ze verlaten zijn door de volgelingen van dr H. H. Kuyper-dr J. Ridderbos, c.s., het leven niet stilstaat, ondanks de zware verzekeringen, dat 't tegendeel aan den dag zou treden. We hebben onze meeningsgeschillen op enkele punten; en, zooa ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
H. MEULINK.
5981 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

XI. Het kan niet worden ontkend, dat in de huidige constellatie ook de kwestie van „artikel 36" (der belijdenis) weer de aandacht vraagt. Dit artikel raakt de kwestie kerk-staat, en de taak der overheid inzake kerk en anti-christelijk rijk, positief en negatief. ...

De Reformatie
L. DOEKES.
K. S.
K. SCHILDER.
H. M. MULDER.
5793 woorden
PRATEN OF EERST SCHRIJVEN ?

PRATEN OF EERST SCHRIJVEN ?

IV. De heer Miedema vervolgt zijn „ingezonden": Wat verstaal) U eigenlijk onder samenspreken ? Toch niet een zuiver logisch duel waarin men de argumenten als degens kruist en waarin de grootste consequentenvirtuoos als overwinnaar uit het strijdperk zal tred ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
5565 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XI.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XI.

Een woord als intermezzo. We moeten de reeks even onderbreken. Dezer dagen ontvingen we uit het synodocratische kamp een brief, die tot tweemaal toe verzekerde „persoonlijk" te zijn, en dien we dus, hoewel we het anders met genoegen zouden hebben gedaan, niet kunne ...

De Reformatie
K. S.
5479 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

VII. Laat men nu de Dordtsche Leerregels spreken, dan komt er een heel ander geluid tot ons dan dr Diepenhorst ons liet hooren. Wat hij zegt is in feite niet anders, dan een door de kerk veroordeelde meening.Niet, dat die veroordeeling aanstonds gekomen is. ...

De Reformatie
K. S.
5402 woorden
De werkwijze onzer Synodes

De werkwijze onzer Synodes

VII. Koesteren wij alzoo een liooge verwachting van een meer elvonomische inrichting der rapporten, welke door de verschillende commissies op de Synode worden uitgebracht, toch is dit het oenige niet, waarin wij verbetering zoeken.Verbeteringen van klein kal ...

De Reformatie
KUYPER
HEPP
4649 woorden
Een woord van twee friesche predikanten, III (Slot).

Een woord van twee friesche predikanten, III (Slot).

We geven hier het slot van het ingezonden stuk. Sprekende over den door hen geschorsten „groven zondaar" (!) diaken Hoekstra, merken inzenders op: Hij is bij herhaling attent gemaakt op de inconsequentie, dat hij den kerlceraad van 'Sexbierum opwekte tot vrijmaking, maar dat hij na afwijzi ...

De Reformatie
Dr J. Schelhaas
Ds L. van Urk.
K. S.
H. J. SCHILDER.
w. g. S.
4402 woorden
„De vlncht uit het concrete”.

„De vlncht uit het concrete”.

De redacteur van „De Wekker" die ds iGrerritsma recenseerde, geeft mij thans gelijk, voor wie goed leest. Hij viel bepaalde uitdrukkingen van ds Gerritsma aan, en zei, dat die uitdrukkingen bewijs waren van een kloof tusschen ons en de Chr. Geref. Kerk. Thans ontwijkt hij de concrete vraag, of ie ...

De Reformatie
K. S.
4233 woorden
van 7