GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Is de N.S.B. Christelijk? (XIL)

Is de N.S.B. Christelijk? (XIL)

De „toepassing" op de c o n t i n u ï t e i t s-gedachte.Nu wordt op deze onderscheiding van „continuïteit" en „discretie" een „toepassing" gemaakt door de leiders der N. S. B.Wat de eerste, de continuïteit, betreft: daarop luidt de toepassing: wij willen die continuïteit erkennen, ...

De Reformatie
K. S.
1819 woorden
Is de N.S.B. Christelijk? (XIIL)

Is de N.S.B. Christelijk? (XIIL)

discretie-ge­ De „loepassing" op de dachte. Wijn en zakken.Gingen we den vorigen keer kort na, welke „toepassing" de N. S. B. op de continuïteitsgedachle maakte, thans moet hetzelfde geschieden met betrekking tot de „discretie", die men naast de continuïteit als den anderen verschijningsvo ...

De Reformatie
K. S.
2404 woorden
Candidaten-overvloed.

Candidaten-overvloed.

Enkele maanden geleden sprak ik voor de microfoon der Ned. Chr. Radio-Vereeniging op verzoek in den cyclus „beroepskeuze" over „de toekomst van den gereformeerden theoloog". Natuurlijk kwam daarbij ook ter sprake de overvloed van theologische candidaten onder ons, en de mogelijkheid, om voor hen ...

De Reformatie
K. S.
1856 woorden
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

V. Het zou alzoo geen geringe verbetering inhouden, indien de rapporten over de rapporten, welke bij de Synode zijn ingediend, van de onderstelling uitgingen, dat de inhoud van deze laatste bij de Synodeleden voldoende bekend is, zich van herbaling onthielden, voor ...

De Reformatie
HEPP
2257 woorden
Het Leerboek.

Het Leerboek.

1. Vo'Or eenige weken, maakten wij er melding vaa, dat het Rapport inzake het Leerboek voor de catechisatieii verschenen is.Wij deeldea reeds het eea en ander uit den aanvang van liet Rapport mee.Zooals men weet was aan Deputaten opgedragen twen leerb ...

De Reformatie
HEPP
2510 woorden
„De Wekker" m oppositie tegen „vader Brakel".

„De Wekker" m oppositie tegen „vader Brakel".

In de Wekker schreef Docent Lengkeek van de apeldoornsche chr. geref. opleidingsschool: „De uitdrukking „tenzij het tegendeel blijkt", is ons bekend. Zij komt voor in de omschrijving van de beschouwing van het zaad der gemeente, gelijk die bij vele Gereformeerden gevonden wordt. Men moet d ...

De Reformatie
X.
JOS DE JONGE
3136 woorden
„In u"; het kettersche quasi-stichtelijkheidje.

„In u"; het kettersche quasi-stichtelijkheidje.

Een dezer dagen las ik in den „Cherubinischer Wandersmann" van Angelus Silesius (pseudoniem voor Johann Scheffler). Deze auteur, die ook bekend is door zijn „Heilige Seelenlust", of: „geestelijke herderliedekens van de op haar Jezus verliefde Psyche", publiceerde omstreeks 1657. Hij is bekend om ...

De Reformatie
K. S.
2534 woorden
Indrukken van den dag.

Indrukken van den dag.

Philadelphia, 6 April 1930.Na de aanbeveling van de kollekte werd da predikant van den Baptist Temple verzocht, om voor te gaan in gebed. Over een gebed spreek ik liefst niet. Maar dit mocht ternauwernood een gebed heeten. Reeds om den vorm niet. De man stond druk tegen God te gesticuleere ...

De Reformatie
1530 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

II. De werkwijze der Synode. Vóór het samenkomen van de Siynode is veel over haar werkwijze geschreven.Onwillekeurig zal men zich aivragen, of dit eenigen invloed heeft gehad op deze Synode.Voorop sta, dat het moderamen ...

De Reformatie
HEPP
1190 woorden
Koninklijke onderscheidingen.

Koninklijke onderscheidingen.

Ter gelegenheid van den öOsten jaardag onzer Vorstin zijn wederom tal van ridderorden uitgereikt.reikt. Opvallend klein, schier minimaal was het getal Gereformeerden, dat werd gedecoreerd.We beklagen ons hierover allerminst.In het ministerie tellen we enkele geestverwanten in ...

De Reformatie
786 woorden
van 7