GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XII.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XII.

We moeten ook eens op de lectuur-kwestie letten. Dtr Verkuyl, zoo hebben we pas hooren melden, is zoo maax door wat deputaten beschikbaar gesteld (hg heette nog dominee van Rotterdam) voor lectuurverspreiding, en zou dan in dienst staan van allerlei kerken. Onze correspondent, dien we verleden we ...

De Reformatie
K. S.
G. DE VRIES
4220 woorden
REDACTIE-ADRES.

REDACTIE-ADRES.

Eet adres van de redactie is thans weer bij haar secretaris Dr C. Tazelaar (zie de eerste pagina).K. S. Prof. Dr Severijn. In de vacantie kwam het bericht, dat tot hpogleeraar te Utrecht, in de vacature van prof. Dr H. Visscher, benoemd was Dr Severijn ...

De Reformatie
K. S.
J. W.
A. JANSE.
4186 woorden
Eet Leerboek

Eet Leerboek

IV. Lijkt het ons een bezwaar, dat het aangeboden Leerboek de dogmatische orde volgt, nog groot'ër wordt het bezwaar, waar het zich naar één bepaalde dogmatiek richt.Dat dit metterdaad het ge.val is, wordt door Deputaten zelf ruiterlijk erkend.Zij zeg ...

De Reformatie
HEPP.
3686 woorden
Rechtmatige handeling en behandeling.

Rechtmatige handeling en behandeling.

Mij werd heden toegezonden „Ons Kerkblad"«van de synodocratische kerken in de classis-Arnhem, van 4 Oct. '47. Daarin werd met vier roode potloodstrepen heengewezen naar een stuk van ds H. J. Kouwenhoven te Wageningen, waariii deze er tegen opkomt, dat K. S. onlangs aanhaaJdte een uitspraak van zi ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
L. DOEKES.
P. JASPERSB”.
P. JASPERSE.
3615 woorden
Het Vrije Kerklied.

Het Vrije Kerklied.

VI. Deputaten hebben zich ook vergewist omtrent de gevoelens inzake het Vrije Kerklied in die Buitenlandsche Kerken, waarmee de onze korrespondentie onderhouden. 'Zij vatten hun bevindingen saam in het volgende STATISTISCH OVERZICHT. ...

De Reformatie
HEPP
3494 woorden
Het afscheid van Professor Honig.

Het afscheid van Professor Honig.

Verleden week heeft Kampen een bizonder mooien dag gehad. Het staat ons volkomen vrij, dit te beweren. In het algemeen gesproken, kan het 'p tikje dwaas lijken, als iemand constateert, dat de dag, waarop hij zelf een deel van het werkprogram voor zijn rekening heeft moeten nemen, goed is geweest. ...

De Reformatie
K. S.
E. D. KRAAN.
VAN DIJK
3329 woorden
Gebrek aan ernst. ¹)

Gebrek aan ernst. ¹)

We gaan verder met onze bespreking van dr S. J. Ridderbos' dissertjitie, voorzoover dit specimen van apologie voor een verloren zaali althans ónze aandacht waard is.Dezen keer willen we spreken over het koude pathos, waartoe de leerling van Hepp zich «vervoeren laat in zijn poging om te re ...

De Reformatie
K. S.
D. J. BUWALDA.
3138 woorden
„De Wekker" m oppositie tegen „vader Brakel".

„De Wekker" m oppositie tegen „vader Brakel".

In de Wekker schreef Docent Lengkeek van de apeldoornsche chr. geref. opleidingsschool: „De uitdrukking „tenzij het tegendeel blijkt", is ons bekend. Zij komt voor in de omschrijving van de beschouwing van het zaad der gemeente, gelijk die bij vele Gereformeerden gevonden wordt. Men moet d ...

De Reformatie
X.
JOS DE JONGE
3136 woorden
Nieuwe Bijbelvertaling. II.

Nieuwe Bijbelvertaling. II.

We geven thans het vervolg van ons vergelij'kend overzicht: thans uit den brief aan de Romeinen.Romeinen 1:20. Want zijne onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijne eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te veronts ...

De Reformatie
K. S.
3135 woorden
Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink. (X).

Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink. (X).

(Slot.)Wilden vsrlj dr Ubbink's boek op den voet volgen, dan zou er nog veel te spreken zijn.Met name over de manier, waarop dr Ubbink tusschen „Schrift" en „Woord Gods" onderscheid maakt, en dit onderscheid uitwerkt; over de „zichtbare en onzichtbare kerk", den „vorm" der kerk (een ...

De Reformatie
K. S.
3046 woorden
van 7