GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Pluriformiteitsleer-gebruik en epigonisme.

Pluriformiteitsleer-gebruik en epigonisme.

In den jongsten almanak van het Studentencorps N. D. D. D. komt een artikel voor van de hand van Prof. Dr V. Hepp, handelende over de pluriformiteit der kerk.Het kan onze bedoeUng niet zijn, Prof. Hepp's artikel als zoodanig rechtstreeks te bespreken.Dit is dan ook geenszins onze be ...

De Reformatie
K. S.
1675 woorden
De werkwijze onzer Syuaoes.

De werkwijze onzer Syuaoes.

II. Het staatje over de Synodes van 1905 tot 1927 gehouden toont allereerst, dat de zittingsduur der Synodes met den omvang der Acta verband houdt.Natuurlijk kap men hier geen strenge wiskunstige regels voor opstellen.De Acta van de Synode van 1908 te ...

De Reformatie
HEPP
2852 woorden
De wertoSIze onzer Synoöes.

De wertoSIze onzer Synoöes.

III. Op grond van onderzoek staat het alzoo vrijwel vast, dat onze Synodes onder het euvel der toe­ nemende breedsprakigheid niet of weinig hebben te lijden.Dit-geeft ons een aanwijzing, in welke richting de verandering van de werkwijze onzer Synodes niet in ...

De Reformatie
HEPP.
2221 woorden
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

IV. Reeds wezen we door oaze beschouwingen over de Acta aan, in welke richting verbetering van de werkwijze onzer Synodes allereerst is te zoeken.In de wijze yan rapporteeren zit veel omslachtigs. 'Daarbij hebben we niet op het oog de groote rapporten ...

De Reformatie
HEPP.
2328 woorden
De werkwijze onzer Synodes

De werkwijze onzer Synodes

VII. Koesteren wij alzoo een liooge verwachting van een meer elvonomische inrichting der rapporten, welke door de verschillende commissies op de Synode worden uitgebracht, toch is dit het oenige niet, waarin wij verbetering zoeken.Verbeteringen van klein kal ...

De Reformatie
KUYPER
HEPP
4649 woorden
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

VIII (Slot). Thans willen wij in het kort saamvatten wat wij ter verbetering van de werkwijze onzer Synodes in de voorafgaande artikelen hebben voorgesteld.1. Wanneer een Synode met een eenigszins rijk voorzien agendum samen komt, geve zij in de eerste dagen ...

De Reformatie
HEPP
2572 woorden
Het Leerboek.

Het Leerboek.

VI. Dit Leerboek kon met niet al te groote moeite voor alle kerken bruikbaar worden gemaakt.Gelijk het nu in concept voor ons ligt is dit niet het geval.Zoo betoogden we.Depuiaten zelf stemmen .hiermee in.Herinneren we aan hun uitspraak: ...

De Reformatie
1698 woorden
Het Vrije Kerklied.

Het Vrije Kerklied.

VI. Deputaten hebben zich ook vergewist omtrent de gevoelens inzake het Vrije Kerklied in die Buitenlandsche Kerken, waarmee de onze korrespondentie onderhouden. 'Zij vatten hun bevindingen saam in het volgende STATISTISCH OVERZICHT. ...

De Reformatie
HEPP
3494 woorden
Eet Leerboek

Eet Leerboek

IV. Lijkt het ons een bezwaar, dat het aangeboden Leerboek de dogmatische orde volgt, nog groot'ër wordt het bezwaar, waar het zich naar één bepaalde dogmatiek richt.Dat dit metterdaad het ge.val is, wordt door Deputaten zelf ruiterlijk erkend.Zij zeg ...

De Reformatie
HEPP.
3686 woorden
Het Leerboek.

Het Leerboek.

VII. (Slot.) Het zou evenzeer te bejammeren zijn, indien de Synode het voorstel van Deputaten, om het Leerboek met haar approbatie en aianbeveling als partikuliere personen te mogen uitgeven, aanvaardde, als dat zij dezen arbeid eenvoudig, ter zijdei zou leggen. ...

De Reformatie
1101 woorden
van 7