GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Rechtmatige handeling en behandeling.

Rechtmatige handeling en behandeling.

Mij werd heden toegezonden „Ons Kerkblad"«van de synodocratische kerken in de classis-Arnhem, van 4 Oct. '47. Daarin werd met vier roode potloodstrepen heengewezen naar een stuk van ds H. J. Kouwenhoven te Wageningen, waariii deze er tegen opkomt, dat K. S. onlangs aanhaaJdte een uitspraak van zi ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
L. DOEKES.
P. JASPERSB”.
P. JASPERSE.
3615 woorden
COMMUNISTISCHE ACTIE.

COMMUNISTISCHE ACTIE.

De Heer D. Korpershoe]^ te Rotterdam deed mij een communistisch strooibiljet, dat daar verspreid werd, toekomen. Er staat boven: De wapens neer! Wat de inhoud is, laat zich én uit dit opschrift, èn omdat het van de Communistische Partij inj ons land komt, wel vermoeden. We zullen ons wel wachten ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
NIC. HAAK.
B. HOLWERDA.
L. DOEKES.
6766 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

XII. In ons vorig artikel lieten we uitkomen, hoe onder Kuyper's invloed de Gereformeerde Kerken ertoe zijn overgegaan, uit artikel 36 der Geloofsbelijdenis de bekende woorden te schrappen; en hoe aanstonds het bezwaar bij meer dan één bovenkwam, en ook uiting vond ...

De Reformatie
K. S.
918 woorden
PRATEN OF EERST SCHRIJVEN ?

PRATEN OF EERST SCHRIJVEN ?

IV. De heer Miedema vervolgt zijn „ingezonden": Wat verstaal) U eigenlijk onder samenspreken ? Toch niet een zuiver logisch duel waarin men de argumenten als degens kruist en waarin de grootste consequentenvirtuoos als overwinnaar uit het strijdperk zal tred ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
5565 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

XI. Het kan niet worden ontkend, dat in de huidige constellatie ook de kwestie van „artikel 36" (der belijdenis) weer de aandacht vraagt. Dit artikel raakt de kwestie kerk-staat, en de taak der overheid inzake kerk en anti-christelijk rijk, positief en negatief. ...

De Reformatie
L. DOEKES.
K. S.
K. SCHILDER.
H. M. MULDER.
5793 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

VII. Laat men nu de Dordtsche Leerregels spreken, dan komt er een heel ander geluid tot ons dan dr Diepenhorst ons liet hooren. Wat hij zegt is in feite niet anders, dan een door de kerk veroordeelde meening.Niet, dat die veroordeeling aanstonds gekomen is. ...

De Reformatie
K. S.
5402 woorden
VAN „OORZAKEN EN REDENEN", II.

VAN „OORZAKEN EN REDENEN", II.

8. Maakte een en ander de samenwerking reeds uitermate moeilijk, nog grooter werd ons bezwaar tegen den gang vaa zaken toen de Commissie welbewust weigerde de dezerzijds begeerde opklaring van de situatie alsmede de vraag, of niet de volgende brochures (reeds aangekondigd) de samenwerking nog mee ...

De Reformatie
w. g. K. SCHILDER.
w. g. SCHILDER.
K. S.
2703 woorden
Wederom: Een Gereformeerd predikant onder de gelijkschakelaars.

Wederom: Een Gereformeerd predikant onder de gelijkschakelaars.

Wc hebben met opzet, om dr v. d. Vaart Smit niet noodeloos onaangenaam te zijn — het gaat niet om personen, doch om zaken — ons zoo sober mogelijk uitgedrukt over de bekende kwestie, nadat dr v. d. Vaart Smit ons had getracht te overtuigen van zakelijk ongelijk. We gaven letterlijk en zonder komm ...

De Reformatie
K. S.
3009 woorden
Candidaten-overvloed.

Candidaten-overvloed.

Enkele maanden geleden sprak ik voor de microfoon der Ned. Chr. Radio-Vereeniging op verzoek in den cyclus „beroepskeuze" over „de toekomst van den gereformeerden theoloog". Natuurlijk kwam daarbij ook ter sprake de overvloed van theologische candidaten onder ons, en de mogelijkheid, om voor hen ...

De Reformatie
K. S.
1856 woorden
Is de N.S.B. Christelijk? (XIIL)

Is de N.S.B. Christelijk? (XIIL)

discretie-ge­ De „loepassing" op de dachte. Wijn en zakken.Gingen we den vorigen keer kort na, welke „toepassing" de N. S. B. op de continuïteitsgedachle maakte, thans moet hetzelfde geschieden met betrekking tot de „discretie", die men naast de continuïteit als den anderen verschijningsvo ...

De Reformatie
K. S.
2404 woorden
van 7