GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Het Leerboek.

Het Leerboek.

VII. (Slot.) Het zou evenzeer te bejammeren zijn, indien de Synode het voorstel van Deputaten, om het Leerboek met haar approbatie en aianbeveling als partikuliere personen te mogen uitgeven, aanvaardde, als dat zij dezen arbeid eenvoudig, ter zijdei zou leggen. ...

De Reformatie
1101 woorden
Het Vrije Kerklied.

Het Vrije Kerklied.

VI. Deputaten hebben zich ook vergewist omtrent de gevoelens inzake het Vrije Kerklied in die Buitenlandsche Kerken, waarmee de onze korrespondentie onderhouden. 'Zij vatten hun bevindingen saam in het volgende STATISTISCH OVERZICHT. ...

De Reformatie
HEPP
3494 woorden
Het Vrije Kerklied.

Het Vrije Kerklied.

VIII. Na het afdrukken van het Rapport over het 'Vrije Kerklied dienen enkele vragen te worden beantwoord, voorzoover dit mogelijk is.Allereerst stellen wij dan de vraag, welke de gemoederen van velen bezighoudt: welk lot zal ter Synode aan dit Rapport zijn ...

De Reformatie
989 woorden
Het Vrije Kerklied.

Het Vrije Kerklied.

XI. (Slot.) Wanneer de publieke opinie, ook de Grereformeerde publieke opinie, voor zekere toersveraadering staat, duurt het eenigen. tijd, eer men haar achter zich krijgt.Zoo ook ten aanzien van het Vrije Kerklied. Daarom zal, wie hiervoor ijvert, zich alti ...

De Reformatie
626 woorden
De bloedvlek op mijn reis.

De bloedvlek op mijn reis.

Naar menschelijk wikken had ik mij thans reeds op den oceaan bevonden.God heeft het in Zijn vrijmacht anders beschikt.De dood van mijn jongsten zoon bracht wijziging in mijn plemnen.Er is een bloedvlek geworpen op mijn reis, waarvan ik mij zooveel had voorgesteld.Die b ...

De Reformatie
499 woorden
Het rapport over den uitbouw der Belijdenis.

Het rapport over den uitbouw der Belijdenis.

II. TWEEDE DEEL. Na de algemeene heschouwingen in het eerste deel van dit Rapport, komt in dit tweede deel de praktische uitvoerbaarheid aan de orde. De vraag naar behoefte en wenschelijkheid moet worden gevolgd door die naar mogelij ...

De Reformatie
1407 woorden
De „structuur” van den modernen tijd.

De „structuur” van den modernen tijd.

II. Nadat we in een vorig artikel als kenmerkend voor onzen tijd de levens ver breed ing, die een bewustzijnsverenging tengevolge heeft, noemden, moeten we thans op een ander verschijnsel wijzen.Bij de levensverbreeding is er namelijk een intuïtieve poging o ...

De Reformatie
J. W.
1259 woorden
De „structuur” van den modernen tijd.

De „structuur” van den modernen tijd.

III. III. Zagen we achtereenvolgens, dat onze tijd gekenmerkt wordt door een levensverb^reeding, die bewustzijnsverenging meebrengt, en door een mislukte poging om in de fijngevoeligheid een punt ter distantiëering te zien, er is nog iets anders, dat onmiddellijk d ...

De Reformatie
J. W.
788 woorden
De „structuur” van den modernen tijd.

De „structuur” van den modernen tijd.

III. Dat men in onzen tijd zoo weinig acht op niet in concreten vorm aanwezige schade; dat men zoo weinig let op de geestelijke strekking van een bepaalde handeling, van een bepaalde daad of van een bepaalde nalatigheid, dat men deswegen ook zoo •jveinig voelt van ...

De Reformatie
J. w.
814 woorden
Indrukken van den dag.

Indrukken van den dag.

Philadelphia, 6 April 1930.Na de aanbeveling van de kollekte werd da predikant van den Baptist Temple verzocht, om voor te gaan in gebed. Over een gebed spreek ik liefst niet. Maar dit mocht ternauwernood een gebed heeten. Reeds om den vorm niet. De man stond druk tegen God te gesticuleere ...

De Reformatie
1530 woorden
van 7