GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Het Vrije Kerklied.

Het Vrije Kerklied.

VI. Deputaten hebben zich ook vergewist omtrent de gevoelens inzake het Vrije Kerklied in die Buitenlandsche Kerken, waarmee de onze korrespondentie onderhouden. 'Zij vatten hun bevindingen saam in het volgende STATISTISCH OVERZICHT. ...

De Reformatie
HEPP
3494 woorden
Eet Leerboek

Eet Leerboek

IV. Lijkt het ons een bezwaar, dat het aangeboden Leerboek de dogmatische orde volgt, nog groot'ër wordt het bezwaar, waar het zich naar één bepaalde dogmatiek richt.Dat dit metterdaad het ge.val is, wordt door Deputaten zelf ruiterlijk erkend.Zij zeg ...

De Reformatie
HEPP.
3686 woorden
Het Leerboek.

Het Leerboek.

VII. (Slot.) Het zou evenzeer te bejammeren zijn, indien de Synode het voorstel van Deputaten, om het Leerboek met haar approbatie en aianbeveling als partikuliere personen te mogen uitgeven, aanvaardde, als dat zij dezen arbeid eenvoudig, ter zijdei zou leggen. ...

De Reformatie
1101 woorden
Het Vrije Kerklied.

Het Vrije Kerklied.

VIII. Na het afdrukken van het Rapport over het 'Vrije Kerklied dienen enkele vragen te worden beantwoord, voorzoover dit mogelijk is.Allereerst stellen wij dan de vraag, welke de gemoederen van velen bezighoudt: welk lot zal ter Synode aan dit Rapport zijn ...

De Reformatie
989 woorden
Voorstellen inzake den kerkelijken liederenschat. III.  (Slot.)

Voorstellen inzake den kerkelijken liederenschat. III. (Slot.)

Zooals we reeds zeiden, willen we nog ©en enkel woord geven over wat de commissie der synode voorstelt inzake de orde van den eeredienst.Men heeft kunnen zien, dat haar concepten vasthouden-aan de soberheid, die den calvinistischen eeredienst steeds gekenmerkt heeft, en dat niet alleen de ...

De Reformatie
K. S.
2967 woorden
De voorgestelde Gezangen.

De voorgestelde Gezangen.

IV. Het is niet mijn bedoeling om over al de voorgestelde liederen te spreken.Tten opzichte van enkele wil ik echter uiting geven aan ©en wensch, die in mij leeft.Het spijt me, dat voor de bekende profeti© van Jes. 9 de berijming van Da Costa gekozen ...

De Reformatie
J. THIJS
1605 woorden
Hedendaagsche afkeer van het „veiligheids-gevoel”.

Hedendaagsche afkeer van het „veiligheids-gevoel”.

(Slot.)Wanneer men evenwel de dingen zóó zegt, beloopt men de kans, het verwijt te hooren, dat hier de mensch „op den 'troon gezet wordt". Is, zoo hoort men vragen, die christenmensch dan zulk een groot mirakel, en toch eigenlijk ook weer zóó gewoon, dat hij zich de emblemen omhangen mag v ...

De Reformatie
K. S.
1888 woorden
Nieuwe Bijbelvertaling. II.

Nieuwe Bijbelvertaling. II.

We geven thans het vervolg van ons vergelij'kend overzicht: thans uit den brief aan de Romeinen.Romeinen 1:20. Want zijne onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijne eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te veronts ...

De Reformatie
K. S.
3135 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten ? x.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten ? x.

Wat de te Batavia aangenomen en door de zendingsdeputaten voorgedragen conclusies over de „o p 1 e i-ding van gemeentevoorgangers" zeggen, verdient ook de belangstelling.Om te begiimen met één der dingen waarover in Nederland nog al eens „gebakkeleid" is: artikel 1 bepaalt, dat die opleidi ...

De Reformatie
K. S.
K. FERNHOUT.
D.E.C.
W. O. DE GRAAF
5991 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XI.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XI.

Een woord als intermezzo. We moeten de reeks even onderbreken. Dezer dagen ontvingen we uit het synodocratische kamp een brief, die tot tweemaal toe verzekerde „persoonlijk" te zijn, en dien we dus, hoewel we het anders met genoegen zouden hebben gedaan, niet kunne ...

De Reformatie
K. S.
5479 woorden
van 7